All Questions
prev
Prethodna:4.4 Kako mogu slijediti Isusa i koji je poziv moj?
next
Sljedeći:4.6 Kako mogu znati što je volja Božja?

4.5 Koji su primjeri pravih poziva?

Poziv

 

Biblija sadrži mnogo priča o ljudima koje je Bog pozvao. Jedna poznata priča odnosi se na Mojsijevo zvanje, što je dovelo do oslobađanja čitavog izraelovog naroda od faraonovog tlačenja. Iako je imao oklijevanja, Mojsije je u konačnici učinio ono što je Bog tražio od njega.

Još je poznatiji poziv Marije, kojim je postala Isusovom majkom. Umjesto da izrazi prigovore kad je od nje zatraženo da surađuje s Božjim planom, Marija se mogla potpuno povjeriti Bogu, možda bez potpunog razumijevanja i neznanja što očekivati.

 

Mojsije je učinio što je Bog od njega tražio i oslobodio je svoj narod iz sužanjstva. Marija je također Bogu rekla “da” i time omogućila naše spasenje po Isusu.
Mudrost Crkve

Kako Marija surađuje u Božjemu planu spasenja?

Božjom milošću Marija je bila zaštićena od svakoga osobnog grijeha tijekom cijeloga svoga života. Ona je “milosti puna” (Lk 1,28), “sva sveta”. Kada joj Anđeo navješćuje da će roditi “Sina Svevišnjega” (Lk 1,32), ona slobodno daje svoj pristanak “posluhom vjere” (Rim 1,5). Marija se sva predaje Osobi i djelu svoga Sina Isusa, svom dušom prigrlivši božansku spasiteljsku volju. [KKKC 97]

Je li Marija bila samo oruđe Božje?

Marija je bila mnogo više od pasivna Božjega oruđa. Njezinim aktivnim pristankom ostvarilo se Božje utjelovljenje.
 

Anđelu, koji joj je navijestio da će roditi “Sina Svevišnjega”, Marija je odgovorila: “Neka mi bude po tvojoj riječi” (Lk 1,38). Tako je ljudsko otkupljenje započelo s Božjim pitanjem i slobodnim odgovorom jednoga čovjeka – i jednom trudnoćom, prije nego što su se Marija i Josip oženili. Tako neobičnim putem Marija je za nas postala “vrata spasenja”. [Youcat 84]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Los Angeles, SAD, 14. rujna 1987.

Često me pitaju, posebno mladi ljudi, zašto sam postao svećenik... Moram započeti s tim da je nemoguće objasniti u potpunosti. Jer to ostaje tajna, čak i za mene samog. Kako se objašnjava Božji put? Ipak, znam da sam se, u određenom trenutku svog života, uvjerio da mi je Krist govorio ono što je tisućama prije mene rekao: 'Dođi, slijedi me!'. Bio je jasan osjećaj da ono što sam čuo u svom srcu nije ljudski glas, niti je to bila samo moja ideja. Krist me zvao da mu služim kao svećenik. [Papa Ivan Pavao II., Los Angeles, SAD, 14. rujna 1987.]