Alle Tweets
prev
Vorige:4.48 Wat kun je zeggen over politiek, economie en milieu?
next
Volgende:4.50 Hoe kan ik helpen het Evangelie te verkondigen?
microfoons

4.49 Wat is die ‘Nieuwe Evangelisatie’?

Maatschappij en samenleving

De Kerk heeft vanaf het eerste begin mensen uitgezonden met de missie om het Evangelie, het Woord van God, overal te verkondigen. Alle gedoopte gelovigen hebben van Jezus zelf de opdracht gekregen om het Evangelie te verkondigen aan wie het maar wil horen (Mar 16,15)Mar 16,15: Hij zei hun: ‘Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen.”. Dat doen ze in de eerste plaats gewoon door hun manier van leven.

Paus Johannes Paulus II riep op tot een Nieuwe Evangelisatie, die gericht is tot alle mensen die het Evangelie van Jezus nog niet kennen of die niet langer een levend geloof hebben.

> Lees meer in het boek

Nieuwe Evangelisatie is het geloof verkondigen aan wie nooit van Christus hoorde, en vooral ook aan wie gedoopt is en niet meer gelooft.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe wordt de Blijde Boodschap verspreid?

Vanaf het begin hadden de eerste leerlingen het vurig verlangen Jezus Christus te verkondigen, met de bedoeling om alle mensen te brengen tot het geloof in Hem. Ook vandaag wordt uit de liefdevolle kennis van Christus het verlangen geboren om te evangeliseren en te catechiseren, dat wil zeggen in zijn Persoon heel het heilsplan van God te onthullen, en de mensheid te brengen tot de gemeenschap met Hem. [CCKK 80]