DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:4.48 Kaip dėl politikos, ekonomikos ir aplinkos?
next
Kitas:4.50 Kaip galiu padėti skleisti Evangeliją?

4.49 Kas yra naujoji evangelizacija?

Visuomenė ir bendruomenė

Nuo pat pradžių Bažnyčia išsiuntė žmones į misiją skelbti Evangeliją, Dievo Žodį visame pasaulyje. Pats Jėzus įpareigojo visus pakrikštytus tikinčiuosius skelbti Evangeliją norintiems klausytis (Mk 16, 15)Mk 16, 15: Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“. Krikščionys gali tai daryti pirmiausia savo gyvenimo pavyzdžiu.

Popiežius Jonas Paulius II ragino vykdyti naująją evangelizaciją, skirtą visiems žmonėms, kurie dar nežino Jėzaus Evangelijos arba kurie nebeturi gyvo tikėjimo.

 

Naująja evangelizacija siekiama skleisti tikėjimą visiems, kurie yra toli nuo Kristaus, ypač pakrikštytiesiems, kurie nebetiki.
Bažnyčios išmintis

Kaip sklinda Geroji Naujiena?

Nuo pat pradžios pirmieji mokiniai degte degė troškimu skelbti Jėzų Kristų, kad visi žmonės jį įtikėtų. Ir šiandien meilės kupinas Kristaus pažinimas žadina troškimą evangelizuoti ir katechizuoti, t. y. jo asmenyje atskleisti visą Dievo planą ir vesti žmoniją į bendrystę su juo. [KBKS 80]

Štai ką sako popiežiai

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų <...>“ (Jn 3, 16). Jėzus, Tėvo siųstas žmonijai, perduoda gyvenimo apstumą kiekvienam tikinčiajam (plg. Jn 10, 10) <...> Jo Evangelija turi tapti „perdavimu“ ir misija. Misionieriškas pašaukimas ragina kiekvieną krikščionį; jis tampa pačia kiekvieno konkretaus ir gyvo tikėjimo liudijimo esme. Tai yra misija, kurios ištakos slypi Tėvo plane, meilės ir išganymo plane, vykdomame Dvasios, be kurios kiekviena apaštalinė iniciatyva yra pasmerkta nesėkmei, galia. [Popiežius Jonas Paulius II, Žinia IX ir X Pasaulio jaunimo dienoms, 1993 m. lapkričio 21 d.]