All Questions
prev
Poprzedni:4.48 Co z polityką, gospodarką i środowiskiem?
next
Następny:4.50 Jak mogę pomóc w głoszeniu Ewangelii?

4.49 Czym jest nowa ewangelizacja?

Społeczeństwo i wspólnota

Kościół od samego początku posyłał ludzi na misję, aby wszędzie głosili Ewangelię. Każdy ochrzczony powinien więc głosić słowo Boże temu, kto chce go wysłuchać (Mk 16, 15)Mk 16, 15: I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!. Bycie chrześcijaninem powinno jednak przede wszystkim uwidaczniać się w sposobie życia.

Jan Paweł II wzywał do nowej ewangelizacji, która jest skierowana do wszystkich nieznających Chrystusa i tych, którzy przestali żyć wiarą.

 

Nowa ewangelizacja to głoszenie wiary tym, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, ale szczególnie ochrzczonym, którzy stracili wiarę.