All Questions
prev
Ankstesnis:2.45 Kaip Bažnyčia reagavo į XIX a. įvykius?
next
Kitas:2.47 Kodėl Bažnyčia nepasipriešino nacizmui?

2.46 Kaip Bažnyčia įžengė į XX a.?

Bažnyčia XX a.

XX amžiaus pradžioje kai kuriose šalyse Bažnyčia ypatingai klestėjo. Tačiau kitur, įskaitant Prancūziją, Portugaliją, Rusiją, Ispaniją ir Meksiką, Bažnyčia buvo persekiojama.

Tuo pat metu kunigų, vienuolių ir misionierių skaičius kai kuriose šalyse, įskaitant Nyderlandus ir Belgiją, nepaprastai išaugo. Jie ėjo į pasaulį skelbdami Evangeliją. Popiežiai kvietė visus tikinčiuosius augti šventumu, pavyzdžiui, dažniau priimant Šventąją Komuniją. Pirmojo pasaulinio karo metais popiežius stengėsi kariaujančias šalis sutaikyti.

XX a. Bažnyčios dėmesio centre buvo šventumas, sakramentai ir krikščionių aktyvumas. Daugelyje šalių katalikai buvo persekiojami.
Štai ką sako popiežiai

Pijaus X pontifikatas Bažnyčios istorijoje paliko neišdildomą pėdsaką ir išsiskyrė didžiulėmis pastangomis reformuoti, išreikštomis šūkiu: „Visa atnaujinti Kristuje“. Savo dėmesį jis skyrė įvairioms bažnytinėms sritims. Iš pradžių ėmėsi Romos kurijos pertvarkymo <...> Kita svarbi sritis buvo mokyti Dievo tautą tikėjimo <...> jis pats parengė katekizmą <...> Didelį dėmesį Pijus X skyrė liturgijos, ypač sakralinės muzikos, reformai, kuria siekė paskatinti tikinčiuosius praktikuoti gilesnės maldos kupiną gyvenimą ir visapusiškiau dalyvauti sakramentuose. [Popiežius Benediktas XVI, Bendrosios audiencijos katechezė, 2010 m. rugpjūčio 18 d.]