All Questions
prev
Predchádzajúce:2.45 Ako reagovala Cirkev na rozvoj v 19. storočí?
next
Ďalej:2.47 Prečo sa cirkev nepostavila proti nacistom?

2.46 Ako vstúpila cirkev do 20. storočia?

Cirkev v dvadsiatom storočí

Začiatkom dvadsiateho storočia v niektorých krajinách zažívala Cirkev rozkvet. Inde však bola prenasledovaná, napríklad vo Francúzsku, Portugalsku, Rusku, Španielsku či Mexiku.

Zároveň však v niektorých krajinách ako Holandsko či Belgicko enormne vzrástol počet kňazov, bratov, sestier a misionárov. Vyšli do sveta a ohlasovali evanjelium. Pápeži vyzývali všetkých veriacich, aby rástli vo svätosti, napríklad častejším prijímaním Eucharistie. Počas prvej svetovej vojny pracoval pápež na zmierení znepriatelených strán.

Cirkev sa v 20. storočí sústredila najmä na svätosť, sviatosti a aktívnych kresťanov. Katolíci boli v mnohých krajinách prenasledovaní.
Toto hovoria pápeži

Pontifikát Pia X. zanechal nezmazateľnú stopu na dejinách Cirkvi a vyznačovala sa mimoriadnou snahou o reformu, ktorú asi najlepšie vystihuje jeho motto: Instaurare omnia in Christo, teda „všetko obnovovať v Kristovi“. A naozaj, jeho zásahy sa týkali rôznych sfér života Cirkvi. Od samého začiatku sa venoval reorganizácii Rímskej kúrie… ďalším dôležitým sektorom bola vieroučná formácia Božieho ľudu… On sám zostavil katechizmus… Pius X. venoval značnú pozornosť reforme liturgie a obzvlášť liturgickej hudbe s cieľom viesť veriacich k životu hlbšej modlitby a plnšej účasti na sviatostiach. [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, 18. augusta 2010]