All Questions
prev
Previous:2.45 Ano ang naging tugon ng Simbahan sa pagpapaunlad ng ikalabinsiyam na siglo?
next
Next:2.47 Bakit hindi tinutulan ng Simbahan ang mga Nazis?

2.46 Paano pumasok ang Simbahan sa ikadalawampung siglo?

Ang Simbahan noong ikadalawampung siglo

Sa simula ng ikadalawampu siglo, ang Simbahan ay umunlad nang malaki sa ilang mga bansa. Gayunpaman, ang Simbahan ay inuusig sa ibang mga bansa kabilang ang Pransiya, Portugal, Rusiya, Espanya, at Mehico.

Kasabay nito ang bilang ng mga pari, kapatid, at misyonero ay lumago nang malaki sa ilang mga bansa, kabilang ang Netherlands at Belgique. Lumabas sila sa mundo, pinakalat ng Ebanghelyo. Nanawagan ang mga papa sa lahat ng mananampalataya na lumago sa kabanalan, halimbawa sa pamamagitan ng pagtanggap ng Banal na Komunyon nang mas madalas [> 3.49]. Sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig, nagtrabaho ang Papa upang magdala ng pagkakasundo sa pagitan ng mga nag-aaway na partido.

Ang kabanalan, mga sakramento, at aktibong mga Kristiyano ang pokus ng Simbahang ng ika-20 siglo. Ang mga Katoliko ay inuusig sa maraming mga bansa.
This is what the Popes say

Ang Pontificate ni Pius X ay nag-iwan ng isang hindi mabubuting marka sa kasaysayan ng Simbahan at nakikilala sa pamamagitan ng isang malaking pagsisikap para sa reporma na naibuo sa kanyang motto: Instaurare Omnia in Christo, "To renew all everything in Christ". Sa katunayan, ang kanyang mga interbensyon ay kasangkot sa iba't ibang mga konteksto ng simbahan. Mula sa pasimula ay inilaan niya ang kanyang sarili sa muling pagsasaayos ng Roman Curia ... Ang isa pang mahalagang sektor ay ang pagbuo ng doktrina ng People of God ... Siya mismo ang nag-ipon ng isang katesismo ... Si Pius X ay nagbigay ng malaking pansin sa reporma ng Liturhiya at, sa partikular, ng sagradong musika upang maakay ang tapat sa isang buhay na mas malalim ang pagdarasal at mas buong pakikilahok sa mga Sakramento. [Pope Benedict XVI, General Audience, 18 Aug. 2010]