All Questions
prev
Poprzedni:2.45 W jaki sposób Kościół odpowiedział na rewolucję przemysłową XIX wieku?
next
Następny:2.47 Dlaczego Kościół nie sprzeciwił się nazistom?

2.46 Jak Kościół katolicki wkroczył w XX wiek?

Kościół w XX wieku

Na początku XX wieku w niektórych krajach Kościół przeżywał ogromny rozkwit. W innych państwach, takich jak Francja, Portugalia, Rosja, Hiszpania czy Meksyk dochodziło jednak do prześladowań katolików.

Jednocześnie w takich krajach jak Niderlandy czy Belgia ogromnie wzrosła liczba powołań do życia duchownego oraz liczba misjonarzy. Duchowni wyruszali, aby głosić Dobrą Nowinę na całym świecie. Papież wzywał wszystkich do świętości między innymi poprzez częstsze przyjmowanie Komunii świętej. W czasie I wojny światowej papież intensywnie dążył do pogodzenia stron walczących.

Najważniejsze były: świętość, sakramenty i zaangażowanie chrześcijan. Prześladowany Kościół zdołał zachować tylko Watykan.