All Questions
prev
Ankstesnis:2.46 Kaip Bažnyčia įžengė į XX a.?
next
Kitas:2.48 Kas buvo Vatikano II Susirinkimas?

2.47 Kodėl Bažnyčia nepasipriešino nacizmui?

Bažnyčia XX a.

Popiežius Pijus XII buvo dažnai kritikuojamas dėl tariamo nesipriešinimo naciams Antrojo pasaulinio karo metu. Tačiau jo pirmtakas Pijus XI jau buvo griežtai pasisakęs prieš nacizmą. Karo metu popiežius Pijus XII kartu su daugeliu katalikų rūpinosi pagalba tūkstančiams žydų bei kitiems persekiojamiems žmonėms. Daug kam buvo pasiūlyta slėptuvė bažnytiniuose pastatuose.

Todėl naciai popiežių laikė priešu. Popiežiaus elgesio karo metu kritika prasidėjo tik septintajame dešimtmetyje, o iš karto po karo, be kitų organizacijų, popiežių Pijų XII gyrė Pasaulio žydų kongresas ir Romos rabinai.

Pijus XII padarė daug daugiau, kad padėtų žydams, nei paprastai manoma. Pirmaisiais pokario metais jis buvo labai giriamas už savo pastangas.
Štai ką sako popiežiai

Hitleris kartą pasakė: „Apvaizda pašaukė mane, kataliką, užbaigti katalikybę. Tik katalikas gali sunaikinti katalikybę“. Jis buvo tikras, jog turi visas priemones, kad pagaliau galėtų sunaikinti katalikybę. Panašiai didžioji marksistinė srovė buvo įsitikinusi, jog atliks mokslinį pasaulio peržiūrėjimą ir atvers duris į ateitį: Bažnyčia artėja prie pabaigos, ji pasmerkta! Tačiau Bažnyčia yra stipresnė, kaip sakė Kristus. Kristaus gyvenimas laimi Jo Bažnyčioje. [Popiežius Benediktas XVI, Susitikimas su Albano kunigais, 2006 m. rugpjūčio 31 d.]