All Questions
prev
Ankstesnis:2.47 Kodėl Bažnyčia nepasipriešino nacizmui?
next
Kitas:2.49 Kas vyko po Vatikano II Susirinkimo?

2.48 Kas buvo Vatikano II Susirinkimas?

Bažnyčia XX a.

Vatikano II Susirinkimas buvo viso pasaulio vyskupų susitikimų serija, vykusi 1962–1965 m. Kartu su popiežiumi vyskupai ypač nagrinėjo Bažnyčios ir visuomenės santykį. Bendras tikslas buvo atsakyti į šiuolaikinius pokyčius.

Bažnyčia aktyviai ieškojo naujų būdų paaiškinti tikėjimo tiesą šiuolaikiniam pasauliui. Pati tiesa nesikeičia, bet būdas, kaip kalbame apie ją, keičiasi kiekviename laikmetyje. Tarp nagrinėtų temų buvo ekonomika, politika ir Katalikų Bažnyčios santykis su kitomis bažnyčiomis, krikščionių bendruomenėmis ir religijomis.

Vatikano II Susirinkimas norėjo užmegzti dialogą su visuomene ir atkreipti dėmesį į esminį tikėjimą į Jėzų, kurio taip reikia mūsų pasauliui.
Štai ką sako popiežiai

Prasidedant trečiajam tūkstantmečiui, palaimintasis Jonas Paulius II rašė: „Pasibaigus Jubiliejui, kaip niekada jaučiu pareigą įvardyti Susirinkimą kaip didžiulę malonę, praturtinusią Bažnyčią XX amžiuje: jis yra mums patikimas kompasas prasidedančio naujo amžiaus kelyje“ (Apaštališkasis laiškas Novo millennio ineunte, 57). Manau, jog toks apibūdinimas labai taiklus. Būtina grįžti prie Vatikano II Susirinkimo dokumentų ir išlaisvinti juos iš daugybės publikacijų, kurios, užuot supažindinusios su juo, jį iš tikrųjų paslėpė. Šie dokumentai ir mūsų dienomis yra kompasas, pagal kurį Bažnyčios laivas per audringą ar ramią atvirą jūrą saugiai plaukia į tikslą. [Popiežius Benediktas XVI, Bendrosios audiencijos katechezė, 2012 m. spalio 10 d.]