All Questions
prev
Poprzedni:2.47 Dlaczego Kościół nie sprzeciwił się nazistom?
next
Następny:2.49 Co wydarzyło się po Soborze Watykańskim II?

2.48 Co było zamiarem Soboru Watykańskiego II?

Kościół w XX wieku

Sobór Watykański II był szeregiem zgromadzeń biskupów z całego świata odbywających się w latach 1962-1965. Wspólnie z papieżem biskupi zajmowali się relacją Kościoła ze społeczeństwem. Celem tych spotkań było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące spraw nowoczesnego społeczeństwa.

Kościół aktywnie poszukiwał nowych sposobów głoszenia prawd wiary dzisiejszemu światu. Prawda pozostaje niezmienna, zmienia się tylko sposób jej przekazu, który powinien iść z duchem czasu. W czasie Soboru poruszono kwestię relacji Kościoła z innymi kościołami i wspólnotami kościelnymi, różnymi wyznaniami oraz światem gospodarki i polityki.

 

Sobór Watykański II chciał wejść w dialog ze społeczeństwem i zwrócić uwagę na istotę wiary w Jezusa, której nasz świat tak bardzo potrzebuje.