All Questions
prev
Předchozí:2.47 Proč se církev nepostavila nacistům?
next
Následující:2.49 Co se dělo po Druhém vatikánském koncilu?

2.48 Co je Druhý vatikánský koncil?

Církev ve 20. století

Druhý vatikánský koncil probíhal v několika sériích setkání biskupů z celého světa mezi lety 1962–1965. Společně s papežem se všichni zabývali zejména vztahem mezi církví a společností. Hlavní snahou koncilu bylo odpovědět na aktuální situaci moderní společnosti.

Církev aktivně hledala nové cesty sdělování pravd víry současnému světu. Pravda jako taková zůstává neměnná, ale způsob, kterým se o ní mluví, se s každou érou mění. Konkrétní probíraná témata obsahovala ekonomiku, politiku a vztah mezi katolickou církví a dalšími církvemi, křesťanskými společenstvími a dalšími náboženstvími.

Druhý vatikánský koncil chtěl vstoupit do dialogu se společností a přitáhnout pozornost k jádru víry v Ježíše, kterého náš svět tak naléhavě potřebuje.
Co k tomu říkají papežové

Jan Pavel II. na prahu třetího tisíciletí napsal: „Cítím víc než kdy v minulosti povinnost poukázat na koncil jako na velkou milost, kterou církev ve 20. století obdržela; je pro nás bezpečným kompasem, který nám umožňuje, abychom se dobře orientovali ve století, které se před námi otevírá.“ Myslím, že tento příměr je výmluvný. Dokumenty druhého vatikánského koncilu, k nimž je třeba se vracet a vymaňovat je ze spousty publikací, jež je nezřídka zastiňovaly, místo aby je dávaly poznat, jsou i v naší době kompasem, který umožňuje loďce církve, aby plula na otevřeném moři uprostřed bouří i na klidných vlnách a bezpečně navigována dosáhla cíle. (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 10. října 2012)