DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:4.49 Kas yra naujoji evangelizacija?
next
Kitas:1.1 Ar Didysis sprogimas nepaneigia tikėjimo į Dievą?

4.50 Kaip galiu padėti skleisti Evangeliją?

Visuomenė ir bendruomenė

Jėzaus Evangelija yra tokia svarbi, kad kiekvienas turėtų turėti galimybę ją išgirsti! Kad tai įvykdytume, reikia visų tikinčiųjų. Mes galime liudyti apie Dievą ir galime kalbėti apie savo santykį su Jėzumi ir Bažnyčia.

Tai darant, labai svarbu visada elgtis su žmonėmis sąžiningai, švelniai ir pagarbiai. Mes nieko negalime atversti; tai gali padaryti tik Šventoji Dvasia. Niekas negali būti verčiamas tikėti Dievo meile: tai visada yra laisvas pasirinkimas.

Tu gali evangelizuoti augdamas meile Jėzui, melsdamasis, daugiau apie Jį sužinodamas bei nuoširdžiai apie Jį kalbėdamas.
Bažnyčios išmintis

Kaip sklinda Geroji Naujiena?

Nuo pat pradžios pirmieji mokiniai degte degė troškimu skelbti Jėzų Kristų, kad visi žmonės jį įtikėtų. Ir šiandien meilės kupinas Kristaus pažinimas žadina troškimą evangelizuoti ir katechizuoti, t. y. jo asmenyje atskleisti visą Dievo planą ir vesti žmoniją į bendrystę su juo. [KBKS 80]

Štai ką sako popiežiai

Jūs, jauni žmonės, esate ypatingai kviečiami tapti šios naujosios evangelizacijos misionieriais, kasdien liudydami išganantį Žodį. Jūs asmeniškai patiriate dabartinio istorinio laikotarpio, kupino vilties ir abejonių, kuriame kartais gali būti lengva pamesti kelią, vedantį į susitikimą su Kristumi, nerimą. [Popiežius Jonas Paulius II, Žinia IX ir X Pasaulio jaunimo dienoms, 1993 m. lapkričio 21 d.]