All Questions
prev
Previous:2.47 Bakit hindi tinutulan ng Simbahan ang mga Nazis?
next
Next:2.49 Ano ang nangyari pagkatapos ng Ikalawang Konseho ng Vatican?

2.48 Ano ang Ikalawang Konseho ng Vatican?

Ang Simbahan noong ikadalawampung siglo

Ang Pangalawang Konseho ng Vatican ay isang serye ng mga pagpupulong ng mga obispo mula sa buong mundo, na ginanap sa pagitan ng 1962 at 1965. Kasama ng papa, partikular nilang pinag-aralan ang ugnayan sa pagitan ng Simbahan at ng lipunan. Ang pangkalahatang layunin ay upang tumugon sa mga modernong pagpapaunlad.

Ang Simbahan ay aktibong naghanap ng mga bagong paraan upang maipaliwanag ang katotohanan ng pananampalataya sa kapanahon ng mundo. Ang katotohanan mismo ay hindi nagbabago, ngunit ang paraan ng pagsasalita natin tungkol dito ay nagbabago sa bawat panahon. Ang mga tukoy na paksa ay may kasamang ekonomiya, politika at ang ugnayan sa pagitan ng Simbahang Katoliko at iba pang mga simbahan, mga pamayanang Kristiyano at mga relihiyon.

Nais ng Vatican II na makipag-dayalogo sa lipunan at bigyang pansin ang pangunahing paniniwala kay Hesus na labis na kailangan ng ating mundo.
This is what the Popes say

Sa pagpasok ng ikatlong milenyo si Blessed John Paul II  ay nagsulat: "Nararamdaman ko na higit pa sa tungkulin na nakatali upang ituro sa Konseho bilang ang dakilang biyayang ipinagkaloob sa Simbahan noong ika-20 siglo: doon natin mahahanap ang isang sigurado na kumpas kung saan kukunin ang ating mga bearings sa siglo na nagsisimula ngayon."
Sa tingin ko ito ay isang mahusay na imahe. Ang Mga Dokumento ng Pangalawang Vatican Council, kung saan dapat nating balikan, palayain sila mula sa maraming publikasyon na sa halip na ipalabas na madalas itong itinago, ay isang kumpas sa ating panahon din na pinapayagan ang Barque ng Simbahan na mailabas sa gitna ng mga bagyo o sa kalmado at payapang alon, upang ligtas na maglayag at maabot ang kanyang patutunguhan. [Pope Benedict XVI, General Audience, 10 Oct. 2012]