All Questions
prev
Ankstesnis:3.29 Kodėl per gavėnią pasninkaujame 40 dienų?
next
Kitas:3.31 Ar tikrai turiu eiti į bažnyčią Didįjį penktadienį?

3.30 Kas yra Velykų tridienis, kuris prasideda Didįjį ketvirtadienį?

Didžiosios Bažnyčios šventės

Jėzus buvo kankinamas, mirė ir per tris dienas (lotyniškai „Triduum“) prisikėlė iš numirusių. Tai yra krikščioniškojo tikėjimo šerdis. Didįjį ketvirtadienį prisimename Paskutinę vakarienę – paskutinį kartą, kai Jėzus valgė su savo draugais.

Tą dieną Jėzus įsteigė Eucharistiją ir kunigystęDidįjį penktadienį prisimename Jėzaus kančią ir mirtį. Per Velykų vigiliją prisimename, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių.

Jėzus kentėjo, mirė ir po trijų dienų prisikėlė (Tridienis). Didįjį ketvirtadienį minime Eucharistijos ir Šventimų sakramentų įsteigimą.
Bažnyčios išmintis

Kas atsitiko per Paskutinę vakarienę?

Jėzus savo mirties išvakarėse numazgojo savo mokiniams kojas; Jis įsteigė Eucharistiją ir įkūrė Naujosios Sandoros kunigiją.

Jėzus „savo meilę iki galo“ įrodė trejopai: Jis numazgojo savo mokiniams kojas, kad suprastume, jog Jis iš mūsų yra tas, kuris tarnauja (plg. Lk 22, 27); Jis ženklais iš anksto parodė savo atperkamąją kančią, virš duonos ir vyno atnašų ištardamas žodžius: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas...“ (Lk 22, 19) Taip Jis įsteigė Šventąją Eucharistiją. O apaštalams įsakė: „Tai darykite mano atminimui!“ (1 Kor 11, 24), taip paskirdamas juos Naujosios Sandoros kunigais. [Youcat 99]

Štai ką sako popiežiai

<...> „Tai darykite mano atminimui“ (Lk 22, 19) <...> Ar Paskutinėje vakarienėje dalyvavę apaštalai suprato Kristaus ištartų žodžių prasmę? Galbūt ne. Šie žodžiai visiškai paaiškėjo tiktai Triduum sacrum, laikotarpio nuo ketvirtadienio vakaro iki sekmadienio ryto, pabaigoje <...> Kiekvienąkart švęsdami Eucharistiją, sielos akis kreipiame į Velykų tridienį, į tai, kas nutiko Didžiojo ketvirtadienio vakarą per Paskutiniąją vakarienę ir po jos. [Popiežius Jonas Paulius II, Ecclesia de Eucharistia, 2-3]