All Questions
prev
Ankstesnis:3.28 Ar šv. Kalėdos yra didžiausia metų šventė?
next
Kitas:3.30 Kas yra Velykų tridienis, kuris prasideda Didįjį ketvirtadienį?

3.29 Kodėl per gavėnią pasninkaujame 40 dienų?

Didžiosios Bažnyčios šventės

Gavėnia prasideda Pelenų trečiadienį, pavadintą taip dėl pelenų, kuriais šią dieną (kryžiaus formos ženklu) pažymimos mūsų kaktos. Jėzus keturiasdešimt dienų pasninkavo dykumoje(Mt 4, 1-2)Mt 4, 1-2: Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas., o mes sekame Jo pavyzdžiu pasninkaudami per gavėnią.

Per gavėnią norime sau priminti, kad be Dievo pagalbos ir malonės nesame verti Jėzaus aukos ant kryžiaus dovanos.

Pasninkaujame gavėnios metu, nes Jėzus pasninkavo dykumoje. Taip pat galime atsisakyti kitų mėgstamų dalykų, kad priartėtume prie Jo.
Bažnyčios išmintis

Ką atskleidžia Jėzaus gundymai dykumoje?

Jėzaus gundymai dykumoje atkartoja Adomo gundymą rojuje ir Izraelio gundymus dykumoje. Šėtonas gundo Jėzų, išmėgindamas jo klusnumą Tėvo patikėtai misijai. Kristus, naujasis Adomas, atsilaiko, ir ši pergalė skelbia jo kančios, aukščiausio jo sūniškosios meilės klusnumo, pergalę. Bažnyčia vienijasi su šiuo slėpiniu ypač gavėnios liturginiu laiku. [KBKS 106]

Kodėl Jėzus buvo gundomas? Ar Jis iš tikrųjų galėjo būti sugundytas?

Kaip tikras žmogus, Jėzus galėjo būti gundomas. „Mes gi turime ne tokį Vyriausiąjį Kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip mėgintą, tačiau nenusidėjusį“ (Žyd 4, 15). [Youcat 88]

Štai ką sako popiežiai

Bažnyčios Tradicijoje ši kelionė, į kurią esame kviečiami leistis gavėnios metu, pasižymi tam tikromis praktikomis: pasninku, išmalda ir malda. Pasninkas reiškia maisto apribojimą, tačiau apima ir kitas atsižadėjimo formas dėl kuklesnio gyvenimo. Tačiau visa tai dar nėra visa pasninko tikrovė: tai išorinis vidinės tikrovės – mūsų įsipareigojimo, padedant Dievui, susilaikyti nuo blogio ir gyventi pagal Evangeliją – ženklas. Tie, kurie nesugeba maitintis Dievo Žodžiu, tinkamai nepasninkauja. [Popiežius Benediktas XVI, Bendrosios audiencijos katechezė, 2011 m. kovo 9 d.]