Alle Tweets
prev
Vorige:3.28 Is Kerstmis het grootste feest van het jaar?
next
Volgende:3.30 Wat is dat ‘paastriduüm’ dat met Witte Donderdag begint?

3.29 Waarom vasten we veertig dagen?

Grote kerkelijke feesten

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag, zo genoemd naar het kruisje met as dat we op deze dag op ons voorhoofd krijgen. In navolging van Jezus, die in de woestijn veertig dagen vastte (Mat 4,1-2)Mat 4,1-2: Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef gesteld te worden. Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger., vasten ook wij gedurende de veertigdagentijd.

We willen ons opnieuw ervan bewust worden dat we zonder Gods hulp en genade het geschenk van Jezus’ offer aan het kruis helemaal niet waard zijn. 

Vasten is sober eten, zorgen voor anderen en bidden; om je te richten op wat echt belangrijk is: je band met Jezus (die 40 dagen vastte).
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat openbaren de bekoringen van Jezus in de woestijn?

De bekoringen van Jezus in de woestijn hernemen de bekoringen van Adam in het paradijs en van Israël in de woestijn. Satan bekoort Jezus in zijn gehoorzaamheid aan de zending die Hem door de Vader is toevertrouwd. Christus, de nieuwe Adam, weerstaat hem, en zijn overwinning kondigt de overwinning aan van zijn lijden: die uiterste gehoorzaamheid van zijn kinderlijke liefde. De Kerk verenigt zich met dit mysterie, heel in het bijzonder gedurende de liturgische Veertigdagentijd.  [CCKK 106]

Waarom werd Jezus op de proef gesteld? Kon Hij eigenlijk wel echt op de proef gesteld worden?

Jezus was waarlijk mens, en daarom kon Hij op de proef gesteld worden. Jezus Christus is een Verlosser ‘die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde’ (Heb. 4, 15). [Youcat 88]