All Questions
prev
Ankstesnis:3.18 Ar egzorcizmai išvarinėti demonams tikri?
next
Kitas:3.20 Kodėl bažnyčia yra Dievo namai?

3.19 Musulmonai ir žydai nevalgo kiaulienos. O katalikai?

Tradicijos ir liaudiškojo pamaldumo apraiškos

Senajame Testamente buvo teigiama, kad kiaulės yra nešvarios, todėl neturėtų būti valgomos (Kun 11, 7) Kun 11, 7: <...> ir kiaulės, nes ji, nors ir turi skeltus nagus ir yra skeltanagė, bet neatrajoja, – ji yra jums nešvari.. Tačiau Jėzus sakė, kad krikščionys gali valgyti viską  (Mk 7, 18-19) Mk 7, 18-19: Jis sako: „Nejaugi ir jūs esate be nuovokos? Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan?“ (Taip jis paskelbia visus valgius esant švarius.), nors reikėtų vengti persivalgymo ar godumo. Esama susilaikymo (abstinencijos) dienų, kuriomis katalikai paprastai susilaiko nuo mėsos valgymo. Pelenų trečiadienis ir Didysis penktadienis yra tokių privalomų susilaikymo dienų pavyzdžiai.

Kad gyventume sąmoningai su Dievu, naudinga retkarčiais mažiau valgyti ir gerti. Tai vadinama pasninku. Ypač tai darome per keturiasdešimt dienų prieš Velykas. Tokiu būdu primename sau ir parodome pasauliui, kad svarbiausias dalykas gyvenime yra Dievo meilė, o ne maistas ir gėrimai.

Susilaikydami nuo mėsos penktadieniais ir pasninkaudami susivienijame su Jėzaus auka ir paliekame savo gyvenime vietos Dievui.
Bažnyčios išmintis

Kokie yra Bažnyčios įsakymai?

  1. Dalyvauti Mišiose sekmadieniais bei per kitas privalomąsias šventes ir susilaikyti nuo darbų ar veiklos, galinčių trukdyti šias dienas pašventinti. 
  2. Bent kartą per metus išpažinti savo nuodėmes
  3. Bent apie Velykas priimk Eucharistijos sakramentą
  4. Susilaikyk nuo mėsos ir pasninkauk Bažnyčios nustatytomis dienomis (ypač Pelenų dieną ir Didįjį penktadienį).
  5. Pagal išgales prisidėk prie medžiaginio Bažnyčios išlaikymo.                                      [Youcat 345]

 

Štai ką sako popiežiai

Šv. Grigalius Didysis [veikale] Regula Pastoralis primena, kad pasninkas pašventinamas dorybėmis, kurios jį lydi, ypač gailestingąja meile, kiekvienu dosnumo veiksmu, vargšams ir stokojantiems aukojant atitikmenį to, ko mes patys atsisakėme (plg. 19, 10–11) <...> Šv. Augustinas sakė, kad pasninkas ir išmaldos davimas yra „du maldos sparnai“, kurie suteikia jai varomosios jėgos ir įgalina lengviau pasiekti net Dievą. [Popiežius Benediktas XVI, Bendrosios audiencijos katechezė, 2011 m. kovo 9 d.]