All Questions
prev
Predchádzajúce:4.29 Ako sa vykonáva potrat?
next
Ďalej:4.31 Musím svoje telo prijať také, aké je?

4.30 Čo ak ženu znásilnia, nechce mať deti, alebo je chorá?

Ľudský život

Tieto situácie sú naozaj náročné, a preto na ich popísanie nestačí len niekoľko riadkov. znásilnenie je hrozným zločinom, preto sa dá pochopiť, že žena, ktorá po znásilnení počne, uvažuje nad potratom. Je však správne, že by malo za otrasný zločin násilníka zaplatiť nevinné dieťa? Matka a dieťa majú rovnaké právo na život a starostlivosť. To platí aj v iných prípadoch nechceného tehotenstva.

Ak je matka vážne chorá, môže sa stať, že lekársky zákrok, ktorý ju má zachrániť, ukončí život jej dieťaťa. V takých prípadoch je naozaj ťažké rozhodnúť sa pre správnu vec, Keďže sa v danej chvíli musíme rozhodnúť medzi dvoma zlami, táto situácia sa zásadne odlišuje od umelého potratu, pretože liečba matky nemá za cieľ zabiť dieťa, aj keď to je výsledkom daného chirurgického zákroku. Pri takýchto ťažkých rozhodnutiach naozaj potrebujeme Božiu pomoc.

Znásilnenie je otrasný zločin. Niekedy príde tehotenstvo v nevhodný čas. Ale aj nenarodené dieťa má právo žiť, rovnako ako jeho matka!
Múdrosť Cirkvi

Kedy je čin morálne dobrý?

Čin je morálne dobrý, keď je súčasne dobrý aj predmet, aj cieľ, aj okolnosti. zvolený predmet môže sám pokaziť celé konanie, hoci úmysel je dobrý. Nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro. Zlý cieľ môže pokaziť konanie, hoci jeho predmet je sám v sebe dobrý. Naopak, dobrý cieľ nerobí dobrým správanie, ktoré je pre svoj predmet zlé, lebo cieľ neospravedlňuje prostriedky. Okolnosti môžu zmenšiť alebo zväčšiť zodpovednosť konajúceho, ale nemôžu zmeniť morálnu akosť činov. Nikdy nerobia dobrým konanie, ktoré je samo v sebe zlé. [KKKC 368]

Sú činy ktoré sú vždy nedovolené?

Sú činy, ktorých voľba je vždy nedovolená vzhľadom na ich predmet (napríklad zlorečenie, vražda, cudzoložstvo). Ich voľba zahŕňa v sebe nezriadenosť vôle, t. j. morálne zlo, ktoré nemožno ospravedlniť odvolaním sa na dobrá, ktoré by z toho mohli prípadne vyplývať. Sú činy, ktorých voľba je vždy nedovolená vzhľadom na ich predmet (napríklad zlorečenie, vražda, cudzoložstvo). Ich voľba zahŕňa v sebe nezriadenosť vôle, t. j. morálne zlo, ktoré nemožno ospravedlniť odvolaním sa na dobrá, ktoré by z toho mohli prípadne vyplývať. [KKKC 369]

Môže človek urobiť niečo zlé, z čoho sa nakoniec vykľuje niečo dobré?

Nie, človek nesmie nikdy urobiť niečo zlé v očakávaní, že to nakoniec prinesie niečo dobré. Niekedy nám však nezostáva nič iné, ako pripustiť menšie zlo, aby sa zabránilo väčšiemu zlu.

Účel nesvätí prostriedky. Je nesprávne zneužívať embryá na výskum kmeňových buniek, aj keby to malo medicíne priniesť ďalekosiahle úspechy. Je nesprávne chcieť „pomôcť‘ obeti znásilnenia tým, že jej ponúkneme potrat počatého dieťaťa. Mravné zlo nemožno ospravedlňovať prípadným dobrom, ktoré by z neho mohlo vzísť. [Youcat 292]

Toto hovoria pápeži

Osobitnú pozornosť chcem venovať vám, ženy, ktoré ste sa dopustili potratu. Cirkev vie, koľko činiteľov mohlo ovplyvniť vaše rozhodnutie, a nepochybuje, že v mnohých prípadoch to bolo bolestné, možno dokonca dramatické rozhodnutie. Pravdepodobne sa rana vo vašich srdciach ešte nezahojila. Veď to, čo sa stalo, bolo a je veľké zlo. Neznechucujte sa však a nestrácajte nádej. Snažte sa skôr túto skúsenosť pochopiť a pravdivo ju interpretovať. S pokorou a dôverou sa otvorte - ak ste tak ešte neurobili - pokániu: Otec každého milosrdenstva čaká na vás, aby vám udelil svoje odpustenie a pokoj vo sviatosti pokánia. Spoznáte, že nič ešte nie je stratené. A budete môcť poprosiť o odpustenie aj svoje dieťa: ono teraz žije v Bohu. [Pápež Ján Pavol II., Evangelium vitae, č. 99]