Alle Tweets
prev
Vorige:4.29 Hoe wordt een abortus uitgevoerd?
next
Volgende:4.31 Moet ik tevreden zijn met mijn lichaam zoals het is?

4.30 Maar wat nu als iemand verkracht is, geen kind wil of ziek is?

Het menselijk leven

Dit zijn heel moeilijke situaties, die je eigenlijk niet in een paar regels kunt beschrijven. Verkrachting is een vreselijke misdaad en het is te begrijpen als een vrouw die daardoor zwanger wordt abortus overweegt. Echter, is het eerlijk om een onschuldig kind te laten boeten voor de grove misdaad van de verkrachter? Ook als iemand op een andere manier ongewenst zwanger wordt, hebben zowel moeder als kind evenveel recht op leven en op zorg.

Als een moeder ernstig ziek is, kan een medische ingreep om haar te redden soms het leven van het kind beëindigen. Het is heel moeilijk om voor zo’n behandeling te kiezen, want het is kiezen tussen twee kwaden. Dit een heel andere situatie dan bij abortus, omdat de medische ingreep bij de moeder niet tot doel heeft om het kind te doden, ook al zou dat het gevolg kunnen zijn van de ingreep. Bij zulke moeilijke keuzes hebben we Gods hulp hard nodig!

> Lees meer in het boek

Verkrachting is vreselijk en soms is het niet het moment voor een kind. Toch heeft een embryo altijd evenveel recht op leven als de moeder!
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wanneer is een daad moreel goed?

Een daad is moreel goed wanneer zij tegelijkertijd de goedheid veronderstelt van het object, het doel en de omstandigheden. Het gekozen object kan op zichzelf de handeling als geheel slecht maken, ook als de intentie goed is. Het is niet geoorloofd het kwade te doen, opdat er iets goeds uit voortkomt. Een slecht doel kan een handeling bederven, ook al is haar object op zichzelf goed. Een goed doel daarentegen maakt een gedraging niet goed, die door haar object slecht is, in zoverre het doel niet de middelen rechtvaardigt. De omstandigheden kunnen de verantwoordelijkheid verminderen of vergroten van wie handelt, maar ze kunnen niet de morele kwaliteit van de daden zelf veranderen: nooit maken zij een op zich zelf slechte daad goed. [CCKK 368]

Zijn er handelingen die nooit toelaatbaar zijn?

Er zijn daden waarvan de keuze altijd ongeoorloofd is vanwege hun object (zoals godslastering, moord, echtbreuk). De keuze daarvoor brengt een wanorde van de wil met zich mee, dat wil zeggen een moreel kwaad, dat niet kan worden gerechtvaardigd door een beroep op het goede dat er eventueel uit zou kunnen ontstaan. [CCKK 369]

Mag je iets slechts doen als er iets goeds uit voortkomt?

Nee, je mag nooit iets slechts doen of op de koop toe nemen opdat er iets goeds uit ontstaat. Soms is er geen andere mogelijkheid dan een klein kwaad op de koop toe te nemen om een groter kwaad te verhinderen.

Het doel heiligt niet de middelen. Het kan niet goed zijn om vreemd te gaan om je huwelijk te stabiliseren. Zo is het ook niet goed om embryo’s te gebruiken voor stamcelonderzoek, zelfs als je daarmee grote successen in de medische wetenschap zou kunnen boeken. Het is verkeerd een slachtoffer van verkrachting te willen ‘helpen’ door abortus. [Youcat 292]