All Questions
prev
Předchozí:4.29 Jak se provádí potrat?
next
Následující:4.31 Musím své tělo přijmout takové, jaké je?

4.30 Co když je žena znásilněná, nechce mít dítě, nebo je nemocná?

Lidský život

Tyto složité situace opravdu není možné obsáhnout na pár řádcích. Znásilnění je strašný zločin a je pochopitelné, že žena, která po znásilnění otěhotní, možná přemýšlí o potratu. Je ale spravedlivé, aby za brutální čin násilníka pykalo nevinné dítě? Matka a dítě mají stejné právo na život a péči – stejně jako v jiných případech nechtěného těhotenství.

V případě, že je matka vážně nemocná, může někdy léčebný proces zaměřený na záchranu jejího života způsobit smrt dítěte. V takových případech je velmi nesnadné učinit to správné rozhodnutí, jelikož jde o nutné rozhodování mezi dvěma zly. Tato situace je však velmi odlišná od potratu, protože cílem léčebného procesu není usmrcení dítěte, ačkoli lékařský zákrok pro zdraví matky může vést k tomuto nechtěnému důsledku. K tak závažným rozhodnutím opravdu potřebujeme Boží pomoc.

Znásilnění je hrozný zločin. Těhotenství může někdy přijít v nevhodnou dobu, ale nenarozené dítě má právo žít, stejně jako jeho matka!
Moudrost církve

Kdy je skutek mravně dobrý?

Mravně dobrý skutek předpokládá, že jsou dobré zároveň předmět, cíl i okolnosti. Zvolený předmět může skutek učinit zlým, i když úmysl je dobrý. Není dovoleno působit zlo, aby z něho vzešlo dobro. Špatný cíl může jednání učinit zlým, i když jeho předmět je sám o sobě dobrý. Naopak dobrý cíl nedělá dobrým jednání, jehož předmět je špatný, účel totiž neospravedlňuje prostředky. Okolnosti mohou zmenšit nebo zvětšit odpovědnost toho, kdo jedná, ale nemohou změnit mravní hodnotu samotných skutků; nikdy neučiní dobrým nějaký sám o sobě špatný čin. [KKKC 368]

Existují skutky, které jsou vždy nedovolené?

Existují skutky, jejichž volba je vždy špatná vzhledem k předmětu (například rouhání, vražda, cizoložství). Jejich volba v sobě zahrnuje zvrácenost vůle, to je mravní zlo, jež nelze ospravedlňovat případnými dobry, která by z něho mohla vzejít.

Může člověk udělat něco zlého, z čeho se nakonec vyklube něco dobrého?

Nikoliv, člověk nesmí dělat něco zlého v očekávání, že to nakonec přinese něco dobrého. Někdy nám ovšem nezbývá nic jiného než připustit menší zlo, aby se zabránilo většímu zlu.

Účel nesvětí prostředky. Nemůže být správné zneužívat embryí k výzkumu kmenových buněk, i kdyby to mělo medicíně přinést dalekosáhlé úspěchy. Je špatné snažit se „pomoci“ oběti znásilnění nabídkou potratu. Mravní zlo nelze ospravedlňovat případnými dobry, která by z něho mohla vzejít. [Youcat 292]

Co k tomu říkají papežové

Zvláštní úvahu věnujeme vám, ženy, které jste prodělaly potrat. Církev dobře ví, jak rozdílné okolnosti vás přiměly k takovému rozhodnutí, a rovněž ví, že v mnoha případech to bylo pro vás nelehké a bolestné. Rána ve vašich srdcích se snad ještě nezacelila. Ve skutečnosti to, co se tehdy stalo, zůstává a trvá dále jako něco zcela nesprávného. Přesto však nezoufejte a neztrácejte naději. Spíše se snažte to, co se stalo, přijmout a pravdivě to interpretovat. A jestli jste to dosud neudělaly, otevřete v pokoře a důvěře své srdce lítosti: Otec milosrdenství na vás čeká, aby vám nabídl odpuštění a pokoj ve svátosti smíření. Tehdy pochopíte, že nic není ztraceno a že můžete žádat odpuštění i od vašeho dítěte, které nyní žije u Boha. (Papež Jan Pavel II., Evangelium Vitae [Radostná zvěst o životě], encyklika o životě, který je nedotknutelné dobro, čl. 99, 25. března 1995)