All Questions
prev
Vorige:4.40 Hoe zit het met orgaandonaties, bloedtransfusies en zware medicijnen?
next
Volgende:4.42 Moet je als christen tegen de doodstraf zijn?

4.41 Ga je naar de hel als je zelfdoding pleegt?

Einde van het leven

De oorzaken die iemand tot de uiterste wanhoopsdaad van zelfdoding brengen zijn heel triest. Het is een heel verkeerde daad om je eigen leven te beëindigen. In plaats van het leven, dat we van God gekregen hebben, te beschermen, kap je het af en bega je een ernstige zonde. Maar alleen God kent de diepste redenen die iemand tot deze daad brachten. Bijna altijd is hij of zij minder toerekeningsvatbaar.

God houdt ook van deze mens, ondanks zijn of haar vreselijke wanhoopsdaad. We mogen boven alles vertrouwen op Gods liefde en barmhartigheid en kunnen Hem in gebed vragen om een plaats in de hemel voor deze persoon. Tegelijk laat het zien hoe belangrijk het is om mensen die met de gedachte van zelfdoding spelen bij te staan en te helpen om de waarde in te zien van het leven, dat we onder alle omstandigheden moeten beschermen

Als je hiermee worstelt of iemand kent voor wie dat geldt, aarzel niet om hulp te vragen.

Zelfdoding is ernstig verkeerd en zondig. Wie zichzelf doodt is minder toerekeningsvatbaar: we mogen hopen en bidden dat hij in de hemel is.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat verbiedt het vijfde gebod?

Het vijfde gebod verbiedt als ernstig in strijd met de morele wet:

  • de rechtstreekse en vrijwillige doodslag en de medewerking daaraan;
  • de rechtstreekse abortus, als doel of als middel gewild, evenals de medewerking daaraan, op straffe van excommunicatie, omdat het menselijk wezen vanaf het moment van de conceptie volstrekt geëerbiedigd en beschermd moet worden in zijn integriteit;
  • de rechtstreekse euthanasie, die erin bestaat, door een handeling of door het nalaten van een verschuldigde handeling, een einde te maken aan het leven van gehandicapte, zieke of stervende personen;
  • de zelfmoord en de vrijwillige medewerking daaraan, omdat zij zware schending is van de juiste liefde voor God, voor zichzelf, en voor de naaste: wat de verantwoordelijkheid betreft, deze kan verzwaard zijn om reden van gegeven ergernis, of verminderd door bijzondere psychische storingen of ernstige angsten.

[CCKK 470]

Welke ingrepen zijn door het vijfde gebod verboden?

Verboden zijn moord en medeplichtigheid aan moord. Verboden is het moorden tijdens een oorlog. Verboden is de abortus van een mens vanaf het moment van de conceptie. Verboden is zelfdoding en zelfverminking of zelfvernietiging. Verboden is ook euthanasie, dat wil zeggen het doden van gehandicapte, zieke en stervende mensen.

Vandaag de dag wordt het verbod op doden vaak met schijnbaar humane argumenten omzeild. Noch euthanasie, noch abortus zijn echter humane oplossingen. Daarom is de kerk over dit soort vragen bijzonder helder. Ook wie zich schuldig maakt aan abortus, een ander mens daartoe dwingt of het ook maar adviseert, is – net als bij andere vergrijpen tegen het leven – automatisch geëxcommuniceerd. Wanneer een psychisch zieke mens zichzelf doodt, is de verantwoordelijkheid hiervoor niet zelden beperkt en zeer vaak zelfs geheel opgeheven. [Youcat 379]