Alle Tweets
prev
Vorige:4.25 Hoe werkt natuurlijke geboorteregeling?
next
Volgende:4.27 Wat is er mis met prenataal onderzoek?

4.26 Wanneer begint het menselijk leven?

Het menselijk leven

Bij de seksuele gemeenschap kan een eicel bevrucht worden. De eicel van de vrouw smelt dan samen met een zaadcel van de man. Dit noemen we de bevruchting of conceptie.

Op het moment van bevruchting ontstaat een nieuw menselijk organisme dat leeft. Er kan geen ander moment worden aangewezen voor het begin van het leven. Dit leven groeit stap voor stap verder in de buik van de moeder, totdat het na 9 maanden wordt geboren

Menselijk leven begint als zaadcel en eicel samenvloeien tot een nieuw eencellig organisme, dat continu doorgroeit tot embryo, baby, etc.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom moet de samenleving elk embryo beschermen?

Het onvervreemdbaar recht op leven elk menselijk individu vanaf zijn conceptie, is een constitutief element van de burgerlijke samenleving en van haar wetgeving. Wanneer de staat zijn macht niet ten dienste stelt van de rechten van alle burgers, en speciaal van de zwaksten, waaronder de ongeboren kinderen, worden de fundamenten zelf van de rechtstaat ondermijnd. [CCKK 472]

Mag je onderzoek verrichten op levende embryo’s en embryonale stamcellen?

Nee. Embryo’s zijn mensen, omdat het menselijke leven begint bij de versmelting van zaad en eicel.

Embryo’s als biologisch materiaal beschouwen, ze ‘produceren’ en hun stamcellen vervolgens ‘verbruiken’ voor onderzoeksdoeleinden is absoluut immoreel en valt onder het verbod op doden. Het is anders gesteld met het onderzoek op volwassen stamcellen, aangezien die niet kunnen uitgroeien tot mens. Medische ingrepen aan een embryo zijn alleen te verantwoorden wanneer ze genezing tot doel hebben, wanneer daarbij het leven en de ongestoorde ontwikkeling van het kind gegarandeerd is en het risico van de ingreep niet onevenredig groot is. [Youcat 385]