Alle Vragen
prev
Vorige:6.2 Ik kan niet iedereen helpen; waar ligt de grens? Wat is liefdadigheid? Hoeveel moet ik geven? Waarom is de Kerk zo rijk? Wordt mijn geld goed besteed? En als ik zelf arm ben?
next
Volgende:6.4 Hoe ver moeten allochtonen gaan om in te burgeren? Hoe gaan we om met 'religieuze invasie' en 'die gewelddadige immigranten'? Kunnen we economische vluchtelingen weigeren?

6.3 We kunnen toch niet alle immigranten toelaten? Is het niet beter ze terug te sturen en ze daar te helpen? Moeten we niet eerder oplossingen voor de lange termijn te bedenken?

Armoede & Solidariteit - #YniGOD

Immigratie is niets nieuws; bijna alle mensen die nu leven stammen af van immigranten (Lev 19,34). Solidariteit met degenen die onze hulp nodig hebben en eerbied voor de menselijke waardigheid zijn heel belangrijke christelijke beginselen. Het is mooi als je mensen in hun thuisland kunt helpen, maar doe je dat uit oprechte liefde of omdat je wil voorkomen dat ze naar jouw land komen? Ontzettend veel vluchtelingen zijn afhankelijk van onze gastvrijheid.

We moeten uiteraard zoeken naar oplossingen voor de lange termijn, maar we mogen niet toestaan dat mensen op zee verdrinken of slachtoffer worden van misdadigers. Voor het vinden van de beste oplossing is het nodig goed te onderscheiden. Discriminatie is verkeerd: we moeten niet alleen diegenen helpen die ‘bruikbaar’ voor ons zijn; echt christelijk is het om de beste manier te vinden om iedereen te steunen die onze hulp nodig heeft.

Het verwelkomen van vreemdelingen is een christelijke plicht. Het helpen van mensen, ver weg of om de hoek, is dat ook. Het zoeken naar langetermijnoplossingen moet ons er niet van weerhouden nu te helpen.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarin wortelt de waardigheid van de menselijke persoon?

De waardigheid van de menselijke persoon wortelt in zijn schepping naar Gods beeld en gelijkenis. Begiftigd met een geestelijke en onsterfelijke ziel, met verstand en vrije wil, is de menselijke persoon op God gericht, en met zijn ziel en zijn lichaam geroepen tot de eeuwige zaligheid [CCCC 358].

Dit zeggen de pausen

De globalisering kan een goede aanleiding zijn… als de ongelijke verdeling van de hulpbronnen van de wereld leiden tot een nieuw bewustzijn dat solidariteit noodzakelijk is die de menselijke familie één maakt… De Kerk… werkt eraan dat de waardigheid van iedere persoon in acht wordt genomen, dat immigranten als broeders en zusters worden ontvangen en dat de hele mensheid één grote familie vormt [Paus Johannes Paulus II, Werelddag van migranten en vluchtelingen, 2000, 4-5].