Alle Vragen
prev
Vorige:6.1 Moet ik geld geven aan een bedelaar? Hoe ga ik respectvol om met mensen in nood? Moet ik geven zonder vragen te stellen? Waarom grijpt God niet in?
next
Volgende:6.3 We kunnen toch niet alle immigranten toelaten? Is het niet beter ze terug te sturen en ze daar te helpen? Moeten we niet eerder oplossingen voor de lange termijn te bedenken?

6.2 Ik kan niet iedereen helpen; waar ligt de grens? Wat is liefdadigheid? Hoeveel moet ik geven? Waarom is de Kerk zo rijk? Wordt mijn geld goed besteed? En als ik zelf arm ben?

Armoede & Solidariteit - #YniGOD

“Voor God is niets onmogelijk” (Luc 1,37). Je bent niet alleen: God is met je. Hij moedigt je zelfs aan te proberen het onmogelijke te bereiken. Als maar een paar mensen dat doen, zullen ze anderen inspireren. Niemand is in staat alleen een einde aan alle armoede te maken, maar de hele wereldbevolking tezamen kan dat wel! Naastenliefde is iedere daad die uit liefde bijdraagt aan het welzijn van je medemensen. Of je nou rijk bent of arm, je hebt altijd wel tijd, energie, ideeën, liefde en bezittingen om met anderen te delen.

In plaats van te vragen ‘wat is genoeg?’, kun je vragen ‘hoeveel kán ik geven?’. Alleen jij kan uitmaken wat redelijk is om weg te geven. De grootste ‘rijkdom’ van de Kerk zit in infrastructuur en in grondbezit van scholen, ziekenhuizen, kerken en liefdadigheidsinstellingen. Natuurlijk moeten we er altijd op letten dat giften goed worden besteed, maar we moeten er ook voor zorgen dat ‘onze linkerhand niet weet wat onze rechterhand geeft’ (Mat 6,3).

Vraag niet hoeveel je moet geven, maar hoeveel je kunt geven! Naastenliefde gaat over het delen van het leven van mensen en niet alleen over geld. Dat is wat de Kerk doet met haar bezittingen.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de liefde?

De liefde is de goddelijke deugd waardoor wij God boven alles beminnen, en onze naaste als onszelf uit liefde tot God. Jezus maakt van de liefde het nieuwe gebod, de vervulling van de wet. Zij is de "band der volmaaktheid." (Kol 3, 14) en het fundament van de andere deugden, die zij bezielt, inspireert en ordent: zonder haar "ben ik niets" en "baat het mij niets" (1 Kor 13, 1-3) [CCKK 388].

Welk doel heeft het privé-eigendom?

Het privé-eigendom heeft tot doel de vrijheid en de waardigheid van de afzonderlijke personen te waarborgen door hen te helpen in de fundamentele behoeften te voorzien van degenen voor wie zij verantwoordelijk zijn, en ook van anderen die in nood zijn [CCKK 505].

Dit zeggen de pausen

We kunnen geen naastenliefde uitoefenen zonder wederkerige relatie met de armen: leven met de armen en voor de armen. Armen zijn geen nummers maar personen. Want door met de armen te leven, leren we naastenliefde uit te oefenen in een geest van armoede en dat naastenliefde delen is. In werkelijkheid is niet alleen naastenliefde die geen portemonnee trekt valse naastenliefde, maar is ook naastenliefde die niet ons hart, onze ziel en ons hele bestaan erbij betrekt, gebrekkige naastenliefde [Paus Franciscus, Tot Caritas Internationalis, 27 mei 2019].