Alle Vragen
prev
Vorige:6.3 We kunnen toch niet alle immigranten toelaten? Is het niet beter ze terug te sturen en ze daar te helpen? Moeten we niet eerder oplossingen voor de lange termijn te bedenken?
next
Volgende:6.5 Waarom zou ik me iets van het milieu aantrekken? Moet ik geloven in klimaatverandering? Wat heeft dit met solidariteit te maken? Moeten we op zoek naar een nieuwe planeet?

6.4 Hoe ver moeten allochtonen gaan om in te burgeren? Hoe gaan we om met 'religieuze invasie' en 'die gewelddadige immigranten'? Kunnen we economische vluchtelingen weigeren?

Armoede & Solidariteit - #YniGOD

Inburgeren betekent deel uitmaken van een groep, van een gemeenschap; maar het betekent niet dat je op moet houden jezelf te zijn. Echte inburgering is een wederzijds proces dat mensen samenbrengt. Op die manier kunnen immigranten de plaatselijke cultuur verrijken. ‘Economische migranten’ verkeren misschien minder in acute nood dan bijvoorbeeld oorlogsvluchtelingen, maar meestal hebben ze er niet voor niets voor gekozen de zware reis naar jouw land te maken.

Kun je hulp weigeren aan een hele groep mensen als een of twee van hen misbruik maken van jouw goedheid? Als antwoord op een zogenaamde of echte ‘religieuze invasie’ kunnen we onze samenleving aanmoedigen zich (opnieuw) in het christelijke geloof te verdiepen. We hebben de vrijheid om naar ons geloof te leven en het bekend te maken (Mar 16,15), maar moeten het ook goed vinden dat anderen die vrijheid hebben. Iedere vorm van geweld moet in overeenstemming met de wet worden bestreden.

Integratie is iets wat ‘over en weer’ plaatsvindt en een verrijking zowel voor immigranten als voor het land dat hen opneemt. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen, maar wie zich misdraagt moet worden aangepakt.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom vormen de mensen een eenheid?

Alle mensen vormen de eenheid van het mensengeslacht, vanwege hun gemeenschappelijke oorsprong die zij van God hebben. God heeft bovendien “heel het mensengeslacht uit één doen ontstaan” (Hand 17, 26). Vervolgens hebben allen een en dezelfde Heiland, en zijn allen geroepen om te delen in het eeuwig geluk van God. [CCKK 68].

Hoe drukt de menselijke solidariteit zich uit?

De solidariteit, die voortkomt uit de menselijke en christelijke broederlijkheid, drukt zich op de eerste plaats uit in de rechtvaardige verdeling van de goederen, in een billijke beloning van de arbeid en in de inzet voor een meer rechtvaardige sociale orde. De deugd van de solidariteit brengt ook het samen delen van de geestelijke goederen van het geloof tot stand, die nog belangrijker zijn dan de materiële goederen [CCKK 414].

Waarom bestaat er toch ongelijkheid onder de mensen?

Alle mensen hebben dezelfde waarde, maar niet allen hebben dezelfde levensvoorwaarden. Waar ongelijkheid door mensen gemaakt is, is dat in tegenspraak met het Evangelie. Waar mensen van God verschillende gaven en talenten hebben gekregen, zijn wij, volgens Gods plan, op elkaar aangewezen: de een moet in liefde aanvullen wat de ander ontbreekt [Youcat 331].

Dit zeggen de pausen

Inburgering wil niet zeggen… ‘omsmelting’, waarbij migranten hun eigen culturele identiteit wegdrukken of vergeten. Door contact met anderen kunnen die hun ‘geheim’ ontdekken, zich voor hen openstellen om hun waardevolle kanten te kunnen omarmen en elkaar zo beter te leren kennen [Paus Johannes Paulus II, Werelddag van migranten en vluchtelingen, 2005].