Alle Tweets
prev
Vorige:4.24 Waarom is de Kerk tegen het ‘homohuwelijk’?
next
Volgende:4.26 Wanneer begint het menselijk leven?

4.25 Hoe werkt natuurlijke geboorteregeling?

Seksualiteit

In tegenstelling tot de pil en andere voorbehoedsmiddelen die de Kerk afwijst is natuurlijke geboorteregeling erop gebaseerd dat een echtpaar bewust omgaat met seksuele vruchtbaarheid.

Het beste werken methodes die verschillende veranderingen in het lichaam van de vrouw in de gaten houden. Het grote verschil met anticonceptiemiddelen is dat een paar heel bewust kiest voor een verantwoorde, natuurlijke en gezonde manier van in liefde samenleven

Door bepaalde lichamelijke kenmerken in de gaten te houden krijgt een echtpaar inzicht in welke periode de vrouw wel of niet vruchtbaar is.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wanneer is de regeling van de geboorten moreel verantwoord?

De geboorteregeling, die een van de aspecten is van het verantwoord ouderschap, beantwoordt objectief aan de zedelijkheid, wanneer zij door de echtgenoten zonder dwang van buitenaf en niet uit egoïsme, maar om serieuze motieven wordt beoefend met methoden die aan de objectieve criteria van de zedelijkheid voldoen en dat betekent door onthouding en door gebruik te maken van de onvruchtbare perioden. [CCKK 497]

Welke middelen van geboorteregeling zijn immoreel?

Intrinsiek immoreel is iedere handeling - zoals bijvoorbeeld de directe sterilisatie of het gebruik van anticonceptiemiddelen - die als doel of als middel, hetzij in het vooruitzicht op de huwelijksdaad, hetzij tijdens het verloop ervan, hetzij in de ontwikkeling van de natuurlijke gevolgen, zou beogen de voortplanting onmogelijk te maken. [CCKK 498]

Mag een christelijk echtpaar aan geboorteregeling doen?

Ja, een christelijk echtpaar mag en moet verantwoordelijk omgaan met de gave leven te kunnen schenken.

Soms is er sprake van sociale, psychische en medische omstandigheden waaronder nog een kind een grote, bijna onmenselijke uitdaging zou betekenen voor het paar. Daarom zijn er heldere criteria die echtparen in acht moet nemen. Geboorteregeling kan ten eerste niet betekenen dat een paar principieel de conceptie uitsluit. Ten tweede kan het niet betekenen dat kinderen om egoïstische redenen worden uitgesloten. Het kan ten derde niet betekenen dat er sprake is van dwang van buitenaf (wanneer een overheid bijvoorbeeld bepaalt hoeveel kinderen een paar mag hebben). Ten vierde mag het niet betekenen dat daarbij elk middel kan worden toegepast. [Youcat 420]

Waarom zijn niet alle middelen om de conceptie te verhinderen even geschikt?

De kerk verwijst voor een bewuste regeling van de conceptie naar verfijnde methoden van zelfobservatie en natuurlijke familieplanning (sympto-thermaal). Die komen overeen met de waardigheid van man en vrouw. Ze respecteren de innerlijke wetten van het vrouwelijke lichaam, vragen om een tedere en bedachtzame omgang met elkaar en daarom een leerschool voor de liefde.

De kerk let zorgvuldig op de natuurlijke orde en ziet daarin een diepere betekenis. Daarom is het voor de kerk niet om het even of een paar de vruchtbaarheid van de vrouw manipuleert, of juist gebruik maakt van de natuurlijke afwisseling van vruchtbare en onvruchtbare dagen. Niet voor niets heet de natuurlijke gezinsplanning natuurlijk te zijn: die is ecologisch, holistisch, gemeenschappelijk en gezond. Bovendien is zij bij correcte toepassing zelfs effectiever dan de pil (hogere Pearl-index). De kerk wijst daarentegen alle kunstmatige voorbehoedsmiddelen af – daarmee zijn bedoeld chemische middelen (‘de pil’), mechanische middelen (bijvoorbeeld condoom, spiraaltje enz.) en chirurgische middelen (sterilisatie) – aangezien die manipulatief in de holistische eenheid van man en vrouw ingrijpen. Die middelen kunnen zelfs de gezondheid van de vrouw in gevaar brengen, miskramen veroorzaken en het liefdesleven van het paar op termijn nadelig beïnvloeden. [Youcat 421]