All Questions
prev
Poprzedni:1.35 Skoro Bóg jest wszechmogący, to czemu zdarzają się katastrofy i dlaczego istnieje zło?
next
Następny:1.37 Czy cierpienie może nam pomóc zbliżyć się do Boga?

1.36 Czy wolą Boga jest, aby ludzie umierali?

Zło i cierpienie

W pierwotnym planie Boga nie było śmierci. Śmierć stała się częścią życia człowieka poprzez grzech, który popełnili pierwsi ludzie, odrzucając tym samym Boga. Jednak Bóg wciąż pragnie, abyśmy żyli na wieki. Na tej ziemi, z całą jej nędzą i cierpieniem, nie byłoby to wielką przyjemnością! Jezus zstąpił na ziemię, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby usunąć konsekwencje tego pierwszego grzechu.

Dzięki Jezusowi możemy żyć wiecznie w niebie po naszej śmierci. Drogą, którą możemy osiągnąć niebo, jest naśladowanie Jezusa i życie w relacji miłości do Boga i bliźnich.

 

Bóg nie chce naszej śmierci. Przyszła ona na świat wraz z grzechem. Wszyscy umrzemy, lecz dzięki zmartwychwstaniu Jezusa możemy żyć wiecznie.