All Questions
prev
Poprzedni:1.34 Czy Bóg stworzył zło? Co ono ma wspólnego z moimi grzechami?
next
Następny:1.36 Czy wolą Boga jest, aby ludzie umierali?

1.35 Skoro Bóg jest wszechmogący, to czemu zdarzają się katastrofy i dlaczego istnieje zło?

Zło i cierpienie

Istnieje różnica między złem uczynionym przez ludzi a innym złem, takim jak np. katastrofy przyrodnicze. Człowiek otrzymał od Boga wolną wolę, dlatego może podejmować dobre lub złe wybory. Gdyby Bóg ingerował w nasze decyzje, nie bylibyśmy wolni!

To, dlaczego występują katastrofy przyrodnicze oraz czemu Bóg nie interweniuje w obliczu straszliwego zła czynionego przez niektórych ludzi, pozostaje tajemnicą. Nie jest to jednak nigdy „kara boska”, ponieważ Bóg jest pełen miłości. On jednoczy się we współczuciu z tymi, którzy cierpią, i zachęca ludzi do pomagania sobie nawzajem. Jeżeli z Nim współpracujemy, zło nigdy nie ma ostatniego słowa.

Świat i ludzie nie są doskonali. Bóg cierpi razem z ofiarami katastrof i zła. Chce im pomóc i dać im siłę.
Z mądrości Kościoła

Skoro Bóg wszystko wie i wszystko może, czemu dopuszcza zło?

„Bóg dopuszcza zło tylko po to, aby wyprowadzić z niego coś lepszego” (św. Tomasz z Akwinu ).

Zło w świecie jest ponurą i bolesną tajemnicą. Sam Ukrzyżowany pytał swojego Ojca: „Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46). W wielu aspektach jest ono niepojęte. Jedno wiemy jednak na pewno: Bóg jest w stu procentach dobry. W żadnym wypadku nie może być sprawcą czegoś złego. Bóg stworzył świat dobrym, ale nie jest on jeszcze doskonały. Przez gwałtowne zmiany i bolesne procesy przeobraża się, dążąc do ostatecznej doskonałości. Lepiej mówić tu o złu fizycznym, jak Kościół nazywa np. wrodzone kalectwo albo katastrofy naturalne. Zło moralne z kolei powstaje w wyniku nadużywania wolności w świecie. „Piekło na ziemi” – dzieci-żołnierze, samobójstwa, obozy koncentracyjne – zgotowali sobie sami ludzie. Zasadnicze pytanie nie brzmi zatem: „Jak można wierzyć w dobrego Boga, skoro jest tyle zła?”, lecz: „Jak wrażliwy i rozsądny człowiek mógłby znieść życie na ziemi, gdyby Bóg nie istniał?”. Śmierc i Zmartwychwstanie Chrystusa pokazują nam, że zło nie zabrało głosu jako pierwsze i nie ma ostatniego słowa. Z największego zła Bóg wyprowadził absolutne dobro. Wierzymy w to, że Bóg podczas Sądu Ostatecznego położy kres wszelkiej niesprawiedliwości. W przyszłym życiu nie będzie miejsca na zło i skończy się cierpienie. [Youcat 51]