All Questions
prev
Poprzedni:1.3 Ewolucja czy stworzenie?
next
Następny:1.5 Czy nauka i wiara są ze sobą sprzeczne?

1.4 Co to w ogóle są grzech pierworodny i upadek człowieka?

Plan czy przypadek?

Chociaż Adam i Ewa otrzymali od Boga cały raj, chcieli jeszcze więcej. Powodem ich grzechu był egoizm, jak to bywa w przypadku większości grzechów. Odwrócili się od Boga, a następnie ukryli się (Rdz 3, 8) Rdz 3, 8: Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.. Stąd wziął się dystans między Bogiem i człowiekiem. To jest właśnie upadek w grzech, przez który grzech pojawił się na świecie.

Bóg dał człowiekowi wolny wybór. Kochać można tylko wtedy, kiedy ma się wolny wybór. Możemy wybrać Boga, ale możemy Go też odrzucić, a tym samym zgrzeszyć. Z powodu grzechu pierworodnego, grzechu, który „odziedziczyliśmy” po Adamie i Ewie, my, ludzie nie jesteśmy już doskonali, jak to zamierzył Bóg przy stworzeniu. Jezus, przychodząc na ziemię, chciał to zmienić, ustanawiając sakrament chrztu świętego.

 

 

Pierwsi ludzie wybrali siebie wbrew Bogu i popadli w grzech; dziedziczymy ten grzech pierworodny – skażeni nim jesteśmy słabi i grzeszni.
Z mądrości Kościoła

Jaki był, według zamysłu Bożego, pierwotny stan człowieka?

Bóg stwarzając mężczyznę i kobietę obdarował ich specjalnym uczestnictwem w życiu Bożym, w świętości i sprawiedliwości. Według zamysłu Bożego, człowiek nie musiał ani cierpieć, ani umierać. Ponadto panowała doskonała harmonia w człowieku, z sobą samym, harmonia między stworzeniem i Stwórcą, między mężczyzną i kobietą, jak również między pierwszą parą i całym stworzeniem. [KKKK 72]

Czy plan Boży zakładał, że ludzie będą cierpieć i umierać?

Bóg nie chce, żeby ludzie cierpieli i umierali. W pierwotnym zamyśle Boga przeznaczeniem człowieka był raj: życie na zawsze i w pokoju między Bogiem, ludźmi i ich środowiskiem, między mężczyzną i kobietą. Czasami czujemy, jak życie powinno wyglądać, jacy powinniśmy być, ale w rzeczywistości żyjemy niepogodzeni sami ze sobą, lękamy się i nie kontrolujemy naszych namiętności, utraciliśmy pierwotną harmonię życia ze światem i ostatecznie z Bogiem. W Piśmie Świętym przeżywane w dziejach doświadczenie tego wyobcowania wyraża się przy pomocy terminu „upadek”. Ponieważ wkradł się grzech, Adam i Ewa musieli opuścić raj, w którym żyli w harmonii ze sobą i z Bogiem. Trud pracy, cierpienie, umieranie i pokusa grzechu są oznakami utraty raju. [Youcat 66]

Jak rozumieć rzeczywistość grzechu?

Grzech jest obecny w historii człowieka. Rzeczywistość grzechu wyjaśnia się w pełni dopiero w świetle Objawienia Bożego, przede wszystkim w świetle Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi, który sprawił, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. [KKKK 73]

Co to jest grzech?

Grzech polega na odrzuceniu Boga i Jego miłości. Przejawia się to w lekceważeniu Jego przykazań. Grzech to coś więcej niż błędne zachowanie. Nie jest to również psychiczna słabość. W swej najgłębszej istocie każde odrzucenie czy też niszczenie czegoś dobrego jest odrzuceniem całkowicie dobra, odrzuceniem Boga. Grzech w swym najgłębszym i najstraszniejszym wymiarze jest odłączeniem się od Boga, a tym samym odłączeniem się od źródła życia. Dlatego śmierć jest również skutkiem grzechu. Dopiero dzięki Jezusowi poznajemy głębię grzechu: Jezus doznał odrzucenia Boga na swoim własnym Ciele. Przyjął śmiercionośną siłę grzechu, żeby ona nas nie spotkała. Dokonało się zbawienie. [Youcat 67]

Na czym polega pierwszy grzech człowieka?

Człowiek, kuszony przez diabła, pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy, i okazując Mu nieposłuszeństwo, chciał być „jak Bóg” (Rdz 3, 5), ale poza Bogiem i nie według Boga. W ten sposób Adam i Ewa utracili natychmiast, dla siebie i dla wszystkich ludzi, łaskę pierwotnej świętości i sprawiedliwości. [KKKK 75]

Czym jest grzech pierworodny?

Grzech pierworodny w nas jest stanem pozbawienia pierwotnej świętości i sprawiedliwości, w jakim wszyscy ludzie się rodzą. Jest grzechem „zaciągniętym”, a nie „popełnionym”; jest stanem związanym z urodzeniem, a nie osobistym aktem. Przez jedność rodzaju ludzkiego jest on przekazywany wszystkim potomkom Adama wraz z naturą ludzką „przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie”. To przekazywanie jest tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć. [KKKK 76]

Jakie są inne konsekwencje grzechu pierworodnego?

Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta: jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu. Ta skłonność do zła jest nazywana pożądliwością. [KKKK 77]

Czy przez grzech pierworodny jesteśmy zmuszeni do tego, by grzeszyć?

Nie, ale człowiek jest głęboko zraniony przez grzech pierworodny i skłonny do tego, by grzeszyć. Z Bożą pomocą jest jednak zdolny do czynienia dobra. Nie musielibyśmy grzeszyć już nigdy. W rzeczywistości jednak wciąż grzeszymy, ponieważ jesteśmy słabi, błądzimy i targają nami pokusy. Poza tym grzech z przymusu nie byłby grzechem, ponieważ ten zawsze wiąże się z wolną decyzją. [Youcat 69]