DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.4 Co to w ogóle są grzech pierworodny i upadek człowieka?
next
Następny:1.6 Czy mogę rozpoznać Boga w przyrodzie i w świecie?

1.5 Czy nauka i wiara są ze sobą sprzeczne?

Plan czy przypadek?

Jeżeli wierzymy w Boga jako Stwórcę wszystkiego, nie musimy się obawiać, że nauka i wiara stoją ze sobą w sprzeczności. Nauka jest przecież pięknym sposobem na lepsze poznanie Bożego stworzenia i tym samym Boga!

Z drugiej strony wiara może mieć wpływ na stosowanie nauki, ponieważ nie można uznać wszystkiego, co jest możliwe z punktu widzenia nauki, za moralnie dobre. Przykładem nieetycznego wykorzystania nauki jest niszczenie zarodków.

 

Jezus powiedział: „prawda uczyni was wolnymi”. Nie musimy obawiać się prawdy naukowej, która zawsze idzie ręka w rękę z wiarą.