Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
Science and faith

1.5 Czy nauka i wiara są ze sobą sprzeczne?

Plan czy przypadek?

Jeżeli wierzymy w Boga jako Stwórcę wszystkiego, nie musimy się obawiać, że nauka i wiara stoją ze sobą w sprzeczności. Nauka jest przecież pięknym sposobem na lepsze poznanie Bożego stworzenia i tym samym Boga!

Z drugiej strony wiara może mieć wpływ na stosowanie nauki, ponieważ nie można uznać wszystkiego, co jest możliwe z punktu widzenia nauki, za moralnie dobre. Przykładem nieetycznego wykorzystania nauki jest niszczenie zarodków.

> Czytaj więcej w książce

Jezus powiedział: „prawda uczyni was wolnymi”. Nie musimy obawiać się prawdy naukowej, która zawsze idzie ręka w rękę z wiarą.

Z mądrości Kościoła

Dlaczego tak ważna jest prawda o stworzeniu: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1, 1)?

Ponieważ stworzenie jest podstawą wszystkich zbawczych zamysłów Boga; jest świadectwem Jego wszechmocnej miłości i mądrości; jest pierwszym krokiem w stronę urzeczywistnienia Przymierza Jedynego Boga z Jego ludem; jest początkiem historii zbawienia, osiągającej punkt kulminacyjny w Chrystusie; jest odpowiedzią wiary chrześcijańskiej na podstawowe pytania, jakie stawiają sobie ludzie odnośnie do początku i celu naszego życia. [KKKK 51]

Czy nauki przyrodnicze wykazują, że Stwórca jest zbyteczny?

Nie, zdanie „Bóg stworzył świat” to nie jest przestarzały pogląd w naukach przyrodniczych. Mamy tu doczynienia ze stwierdzeniem teologicznym, czyli stwierdzeniem boskiego sensu (theos – Bóg, logos – sens) i początku rzeczy. Opis stworzenia nie jest przyrodniczym modelem wyjaśnienia początków świata. „Bóg stworzył świat” to stwierdzenie teologiczne, w którym chodzi o ukazanie stosunku świata do Boga. Bóg chciał świata, kieruje nim i prowadzi go do pełni. Bycie stworzonym to trwała właściwość rzeczy i elementarna prawda na ich temat. [Youcat 41]

Co mówi Pismo Święte o stworzeniu świata widzialnego?

Przez opowiadanie o „sześciu dniach” stwarzania Pismo Święte pozwala poznać wartość stworzenia i jego przeznaczenie dla chwały Bożej i dla dobra ludzi. Każda rzecz zawdzięcza swoje istnienie Bogu, od którego otrzymuje własną dobroć i doskonałość, własne prawa i własne miejsce we wszechświecie. [KKKK 62]

Jaki rodzaj więzi istnieje między rzeczami stworzonymi?

Między stworzeniami istnieje, chciana przez Boga, współzależność i hierarchia. Jednocześnie istnieje między nimi jedność i solidarność, ponieważ wszystkie stworzenia mają tego samego Stwórcę, są przez Niego kochane i skierowane ku Jego chwale. Poszanowanie praw wpisanych w stworzenie i związków wynikających z natury rzeczy jest zasadą mądrości i podstawą moralności. [KKKK 64]

Czy prawo naturalne i prawa natury również pochodzą od Boga?

Tak. Prawo naturalne i prawa natury też należą do porządku Bożego stworzenia. Człowiek nie jest niezapisaną kartą. Odcisnęły na nim swoją pieczęć porządek naturalny i prawa natury, które Bóg wpisał w swoje stworzenie. Chrześcijanin nie postępuje „jak chce”. Wie, że szkodzi sobie i swojemu środowisku, kiedy neguje prawo naturalne, używa rzeczy wbrew ich porządkowi i chce być mądrzejszy od Boga, który je stworzył. Pragnienie stworzenia siebie od podstaw przekracza ludzkie możliwości. [Youcat 45]