All Questions
prev
Poprzedni:1.8 Czy może istnieć tylko jedna prawda?
next
Następny:1.10 Dlaczego Biblia jest tak ważna?

1.9 Czy logicznie jest wierzyć? Czy mogę zadawać pytania?

Plan czy przypadek?

Zadawanie pytań jest niezbędne, ponieważ skłania cię do myślenia o wierze. W ten sposób możesz bardziej zagłębić się w prawdę wiary i lepiej pojąć, co to znaczy, że Bóg cię kocha. 

Istotę wiary chrześcijańskiej można zrozumieć tylko przez rozważanie Bożej miłości do każdego człowieka. Możemy poznać Boga częściowo na podstawie tego, jak nam się ukazuje (objawia). Jednak zawsze pozostaną pytania bez odpowiedzi, ponieważ Boga nie da się streścić w odpowiedzi. Bóg jest zawsze większy!

Twoje pytania pokazują, że interesujesz się Bogiem. Poprzez zadawanie pytań możesz zrozumieć logikę wiary i poczuć ją sercem.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego w człowieku jest pragnienie Boga?

Bóg sam, stwarzając człowieka na swój obraz, wpisał w jego serce pragnienie poznania Go. Jeśli nawet to pragnienie jest często nie dostrzegane, Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, aby Go szukał i znalazł w Nim pełnię prawdy i szczęścia, których poszukuje bez wytchnienia. Ze swej natury i powołania jest więc człowiek istotą religijną, zdolną do wejścia w komunię z Bogiem. Z tej intymnej i żywej więzi z Bogiem wyrasta jego fundamentalna godność. [KKKK 2]

Dlaczego szukamy Boga?

Bóg zaszczepił w naszym sercu pragnienie szukania Go i znajdowania. Św. Augustyn powiedział: „Stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”. To pragnienie Boga nazywamy religią. W naturze człowieka leży to, że szuka Boga. Całe jego dążenie ku prawdzie i szczęściu jest ostatecznie poszukiwaniem tego, co będzie go całkowicie podtrzymywać, co go całkowicie zadowoli, całkowicie pochłonie. Człowiek dopiero wtedy jest w pełni sobą, gdy znalazł Boga. „Kto szuka prawdy, szuka Boga, czy jest tego świadomy, czy też nie” (św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein). [Youcat 3]