All Questions
prev
Poprzedni:1.7 Dlaczego mam wierzyć w Boga?
next
Następny:1.9 Czy logicznie jest wierzyć? Czy mogę zadawać pytania?

1.8 Czy może istnieć tylko jedna prawda?

Plan czy przypadek?

Prawda jest czymś obiektywnym, dlatego też nie może zależeć od jednostkowego sposobu myślenia. Jezus powiedział:(J 14,6)J14,6:„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie”

Jezus uczy nas, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, który nas nieskończenie kocha i ma nadzieję, że odpowiemy na Jego zaproszenie do wiecznego szczęścia w niebie przy Nim. Doświadczona i nauczana przez Jezusa prawda pozostaje obiektywna i dlatego niezależna od liczby tych, którzy w Niego wierzą.

Prawda nie zależy od tego, co (subiektywnie) myślą ludzie, lecz od tego, co jest rzeczywiste i obiektywne. PRAWDĄ jest Jezus.