DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.7 Prečo by som mal/-a veriť v Boha?
next
Ďalej:1.9 Je logické veriť? Môžem mať otázky?

1.8 Existuje naozaj len jedna pravda?

Stvorenie alebo náhoda?

Pravda je niečo, čo je objektívne pravdivé, a preto nezávisí na tom, čo si o nej ľudia myslia. Ježiš povedal, že on sám je pravdou (Jn 14,6)Jn 14,6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“.

Pravda, ktorú nás Ježiš učí a ktorú stelesňuje, je objektívne pravdivá, a preto nezávisí na počte ľudí, ktorí v neho veria. Ježiš nás učí, že Boh nás stvoril, že nás veľmi miluje a dúfa, že na jeho pozvanie prežívať s ním šťastie v nebi odpovieme „áno“.

Pravda nezávisí na tom, čo si o nej ľudia myslia (subjektívna), ale je tým, čo v skutočnosti jestvuje (objektívna), a preto je pravdivá. Ježiš je pravda.
Múdrosť Cirkvi

V akom zmysle je Boh pravda?

Boh je pravda sama a ako taký sa nemôže klamať, ani sa nemôže mýliť. On „je svetlo a niet v ňom nijakej tmy“ (1 Jn 1,5). Večný Boží Syn, vtelená Múdrosť, bol poslaný na svet, aby „vydal svedectvo pravde“ (Jn 18,37). [KKKC 41]

Čo znamená, že Boh je pravda?

„Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy“(1 Jn 1,5). Jeho slovo je pravda (pórov. Prís 8, 7; Sam 7, 28) a jeho zákon je pravda (pórov. Ž 119,142). Sám Ježiš sa zaručuje za Božiu pravdu, keď pred Pilátom potvrdzuje: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde“(Jn 18,37).

Boha nemožno podrobiť procesu dokazovania, lebo veda ho nemôže prehlásiť za objekt skúmania. A predsa sa Boh zo svojej vôle podrobuje určitému druhu dokazovania. To, že Boh je pravda, vieme na základe Ježišovej absolútnej dôveryhodnosti. On je „cesta, pravda a život“(Jn 14, 6). Každý, kto sa na neho spoľahne, to môže objaviť a vyskúšať. Keby Boh nebol „pravda“, nemohla by viera vstúpiť do dialógu s rozumom. Môžu sa však navzájom dohodnúť, pretože Boh je pravda a pravda je božská. [Youcat 32]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Pravé náboženstvo spočíva v službe jedinému pravému Bohu. Tento Boh je jediný a je pravdou samou. A tak, ako bez tejto pravdy niet inej pravdy, nie je ani bez jediného pravého Boha iného pravého Boha. Jediná pravda je totiž jediným božstvom. A preto nemôžeme pravdivo povedať, že jestvujú dvaja praví bohovia, rovnako ako nemožno prirodzene rozdeliť ani samotnú pravdu. [sv. Fulgencius, Ôsmy list (ML 56, 365)]