Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.7 Pse duhet të besoj në Zotin?
next
Tjetra:1.9 A është e logjikshme të besoj? A mund të bëj pyetje?

1.8 A mund të ketë vetëm një të vërtetë?

Krijim apo rastësi?

E vërteta është diçka që është objektivisht e saktë dhe kësisoj nuk varet nga ajo që njerëzit mendojnë për të. Jezusi tha që ai vetë ishte e vërteta (Gjn. 14:6)Gjn. 14:6: ezusi u përgjigj: “Unë jam Udha, e Vërteta dhe Jeta. Askush nuk shkon tek Ati pos nëpër mua”..

E vërteta që Jezusi na mëson dhe mishëron është objektivisht e drejtë dhe ndaj nuk varet nga numri i njerëzve që besojnë në të. Jezusi na mëson se Zoti na krijoi, se na do shumë dhe se shpreson që do t'i themi "Po" ftesës së tij për të qenë të lumtur me të në Parriz.

E vërteta nuk varet nga ajo që mendojnë njerëzit (subjektive), por nga diçka që realisht ekziston (objektive). Jezusi është e vërteta.
Urtësia e Kishës

Në ç’kuptim Hyji është e vërteta?

Hyji është vetë  e Vërteta dhe si i tillë nuk mashtrohet dhe nuk mund të mashtrojë. Ai “është  dritë dhe në Të nuk ka kurrfarë errësire” (1 Gjn 1,50), Biri i amshuar i Hyjit, Urtia e mishëruar, është dërguar në botë “për të dëshmuar të vërtetën” (Gjn 18, 37). [KKKP 41]

What does it mean to say that God is truth?

“God is light and in him is no darkness” (1 Jn 1:5). His Word is truth (Prov 8:7; 2 Sam 7:28), and his Law is truth (Ps 119:142). Jesus himself vouches for God’s truth by declaring before Pilate, “For this I was born, and for this I have come into the world, to bear witness to the truth” (Jn 18:37).

The truth of God cannot be “proved” or subjected to empirical tests, since science cannot make him an object of investigation. And yet God subjects himself to a special sort of proof. We know that God is truth on the basis of the absolute credibility of Jesus. He is “the way, and the truth, and the life” (Jn 14:6). Anyone who enters into a relationship with him can find this out by putting it to the test. If God were not “true”, then faith and reason could not have a dialogue with each other. An agreement is possible, however, because God is truth, and the truth is divine. [Youcat 32]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Feja e vërtetë konsiston në shërbimin e një Hyji të vetëm, të vërtetë. Sepse Hyji është një, është vetë e vërteta. Dhe ashtu si pa atë të vërtetë nuk ka të vërtetë tjetër, ashtu edhe pa një Hyj të vërtetë, nuk ka asnjë Hyj tjetër të vërtetë. Për atë e vërteta është një hyjni. Dhe kështu nuk mund të themi me të vërtetë se ekzistojnë dy hyjni të vërteta, ashtu si vetë e vërteta nuk mund të ndahet natyrshëm. [Shën Fulgentius, Letra e tetë (ML 56, 365)]