All Questions
prev
Poprzedni:3.48 Czy Jezus jest naprawdę obecny w Eucharystii? Co to jest konsekracja?
next
Następny:3.50 Dlaczego jesteśmy rozsyłani na końcu Mszy św.?

3.49 Czy każdy może przystąpić do Komunii św.?

Eucharystia

Słowo „komunia” oznacza dosłownie przebywanie w jedności z Jezusem. Jezus pragnął, aby utworzony przez Niego Kościół był z Nim w bliskiej łączności. Podział między chrześcijanami jest trudnym doświadczeniem: dopóki nie jesteśmy w stanie stworzyć jednego Kościoła, nie możemy przyjmować Komunii świętej z wszystkimi chrześcijanami.

Każdy z nas jest zaproszony do włączenia się w sprawowanie Eucharystii. Zanim katolik przyjmie Komunię świętą powinien spytać sam siebie czy czyni to w sposób świadomy. Jeśli ktoś popełnił grzech ciężki, musi najpierw poprosić Jezusa o przebaczenie. Komunię może przyjąć jedynie osoba, która żyje w jedności z Kościołem. W aplikacji #TwGOD znajdziesz teksty Mszy świętej w różnych językach.

 

Dopóki nie nastąpi jedność chrześcijan, tylko dobrze przygotowani katolicy, będący w stanie łaski uświęcającej, mogą przyjmować Komunię św.
Z mądrości Kościoła

Co jest wymagane do przyjęcia Komunii świętej?

Kto chce przyjąć Komunię świętą, powinien być w pełni włączony w Kościół i znajdować się w stanie łaski, to jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech ciężki, powinien przed przyjęciem Komunii świętej przystąpić do sakramentu pojednania. Ważne jest też skupienie i modlitwa, zachowanie ustanowionego przez Kościół postu i postawa zewnętrzna (gesty, ubranie), będąca wyrazem szacunku dla Chrystusa. [KKKK 291]

Kiedy można udzielać Komunii świętej innym chrześcijanom?

Szafarze katoliccy mogą udzielić Komunii świętej wiernym Kościołów wschodnich, nie będącym w pełnej jedności z Kościołem katolickim, gdy dobrowolnie sami o nią proszą i są odpowiednio przygotowani do jej przyjęcia. Członkom innych wspólnot kościelnych szafarze katoliccy mogą udzielić godnie Komunii świętej wtedy, gdy zachodzi jakaś poważna konieczność i dobrowolnie sami o nią proszą, są należycie przygotowani i wyznają wiarę katolicką w stosunku do tego sakramentu. [KKKK 293]

Jak muszę się przygotować, aby móc przyjąć świętą Eucharystię?

Kto chciałby przyjąć świętą Eucharystię, musi być katolikiem. Jeśli uświadamia sobie, że popełnił grzech śmiertelny, powinien się wcześniej wyspowiadać. Zanim przystąpi się do ołtarza, należy pojednać się z bliźnimi. Jeszcze przed kilkunastu laty należało przed Liturgią Eucharystii nic nie jeść przez co najmniej trzy godziny. W ten sposób trzeba było przygotować się do spotkania z Chrystusem w komunii. Dzisiaj Kościół zaleca przynajmniej godzinę wstrzemięźliwości od pokarmów. Innym znakiem głębokiego szacunku jest odświętny, ładny strój – mamy przecież randkę z Panem świata. [Youcat 220]

Czy Eucharystia może być udzielana także chrześcijanom, którzy nie są katolikami?

Komunia święta jest wyrazem jedności Ciała Chrystusa. Do Kościoła katolickiego należy ten, kto w nim został ochrzczony, wyznaje jego wiarę i żyje z nim w jedności. Byłoby nonsensem, gdyby Kościół zapraszał do Komunii ludzi, którzy (jeszcze) nie podzielają wiary Kościoła i nie żyją jego życiem. Szkodziłoby to również wiarygodności znaku Eucharystii. Pojedynczy chrześcijaninie prawosławni mogą prosić o udzielenie Komunii Świętej podczas katolickiej Mszy Świętej, ponieważ podzielają eucharystyczną wiarę Kościoła katolickiego, choć ich wspólnota nie żyje jeszcze w pełnej jedności z Kościołem katolickim. W przypadku członków innych wyznań chrześcijańskich wolno udzielić Komunii świętej w sporadycznych wypadkach – gdy mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia życia i z żywą wiarą takiej osoby w eucharystyczną obecność Chrystusa. Wspólne celebrowanie Eucharystii/Wieczerzy Pańskiej przez chrześcijan katolików i ewangelików jest celem wszystkich wysiłków ekumenicznych. Dzisiaj pozostaje ono jedynie pragnieniem. Zanim całego Ciała Chrystusa realnie nie będzie łączyć jedna wiara i nie będzie zebrane w jednym Kościele, udzielanie Komunii członkom wyznań chrześcijańskich wyrosłych z protestantyzmu jest czymś niewłaściwym i dlatego jest niedozwolone. Nabożeństwa ekumeniczne natomiast, podczas których chrześcijanie różnych wyznań modlą się razem, są dobre i są pragnieniem także Kościoła katolickiego. [Youcat 222]