All Questions
prev
Poprzedni:2.52 Czym jest 'Folkekirken'?
next
Następny:3.1 Dlaczego powinienem się modlić i jak to robić?

2.53 Jak Kościół Katolicki powrócił do Danii?

Kościół w XX wieku

Po Reformacji w Danii w 1536 r. zakazane zostało bycie katolikiem. Ale od połowy siedemnastego wieku zezwolono na powstanie niewielkich wspólnot katolickich na terenie ambasad krajów katolickich oraz w mieście Fredericia, gdzie ustanowiono wolność wyznania, by zachęcić potencjalnych chętnych do zaludnienia miasta.

Dania ustanowiła pełną wolność wyznania w konstytucji z roku 1849, dzięki czemu do końca dziewiętnastego wieku liczba katolików w kraju wzrosła z 2000 do 10 000. Na początku większość wyznawców, w tym księży stanowili obcokrajowcy, głównie z Niemiec, Francji i Polski. Z czasem również Duńczycy zaczęli wstępować do kościoła.

Pierwszym katolickim biskupem urodzonym w Danii po reformacji był Thedor Suhr (lata 1939-1965). Brał on udział w Drugim Soborze Watykańskim w Rzymie (1962-1965) a jego następca, Hans Ludvig Martensen, wprowadził reformy posoborowe w Danii. Dziś w Danii mieszka ok. 45 000 zarejestrowanych katolików.

Kościół Katolicki jest drugą po Duńskim Kościele Narodowym największą wspólnotą chrześcijańską w Danii. Jego członkowie reprezentują wiele narodowości, co podkreśla uniwersalność Kościoła.