All Questions
prev
Poprzedni:3.19 Muzułmanie nie jedzą wieprzowiny. A katolicy?
next
Następny:3.21 Które miejsca w kościele są najważniejsze?

3.20 Dlaczego kościół nazywamy domem Bożym?

Wnętrze kościoła

Już jako dwunastolatek Jezus często chodził do świątyni w Jerozolimie, którą nazywał domem swojego Ojca – Boga (Łk 2, 49)Łk 2, 49: On im odpowiedział: "Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?". Kościół ma być miejscem modlitwy osobistej oraz wspólnotowej. Jezus jest w nim obecny w szczególny sposób – w swoim Ciele ukrytym w tabernakulum.

Oczywiście można modlić się poza kościołem, jednak budynek kościoła dodatkowo podtrzymuje relację wiernego z Bogiem. Dzieje się tak dlatego, że kościół został poświęcony przez biskupa, a następnie oddany do użytku jako miejsce spotkania Boga z Jego ludem.

 

Bóg jest wszędzie, ale w szczególny sposób jest obecny w miejscach, które przeznaczamy na modlitwę i nic innego: w kościołach.
Z mądrości Kościoła

Czy Kościół potrzebuje miejsc dla celebracji liturgicznej?

Kult Nowego Przymierza „w Duchu i prawdzie” (J 4, 24) nie jest związany z jakimś określonym miejscem na zasadzie wyłączności, ponieważ Chrystus jest prawdziwą Świątynią Bożą, co sprawia, że także chrześcijanie i cały Kościół stają się – pod działaniem Ducha Świętego – świątyniami Boga żywego. Jednakże w swoim ziemskim wymiarze Kościół potrzebuje miejsc, w których mogłaby się gromadzić wspólnota wiernych dla celebracji liturgii. [KKKK 244]

Czym są świątynie?

Są one domami Bożymi, symbolami Kościoła, który w tym miejscu żyje, a także obrazem mieszkania niebieskiego, do którego pielgrzymujemy. Są miejscami modlitwy, w których Kościół celebruje przede wszystkim Eucharystię i adoruje Chrystusa rzeczywiście obecnego w tabernakulum. [KKKK 245]

Czym jest chrześcijański dom Boży ?

Chrześcijański dom Boży symbolizuje zarówno kościelną wspólnotę ludzi w konkretnym miejscu, jak również niebiańskie mieszkania, które Bóg nam wszystkim przygotował. W domu Bożym gromadzimy się, aby modlić się we wspólnocie, albo przychodzimy, żeby pomodlić się samemu, wreszcie nade wszystko właśnie tam celebrujemy sakramenty, zwłaszcza Eucharystię. „Tu dotyka się nieba”; „Tu jest się wyciszonym, czuje się dostojność miejsca”. W niektórych kościołach przejmuje nas unoszący się duch żywej modlitwy. Czujemy, że Bóg jest tutaj obecny. Piękno kościołów wskazuje na piękno, wielkośc i miłość Boga. Kościoły są nie tylko kamiennymi ambasadorami wiary, lecz mieszkaniami Boga, który w Sakramencie ołtarza jest rzeczywiście i istotowo obecny. [Youcat 190]