All Questions
prev
Poprzedni:4.47 Jak we właściwy sposób korzystać z mediów społecznościowych?
next
Następny:4.49 Czym jest nowa ewangelizacja?

4.48 Co z polityką, gospodarką i środowiskiem?

Społeczeństwo i wspólnota

Społeczeństwo składa się z ludzi odmiennego pochodzenia i różnych religii, którzy starają się żyć ze sobą w pokoju. Udział w życiu społecznym jest ważnym obowiązkiem każdego chrześcijanina. Polityka jest istotnym elementem życia społecznego. Ewangelia i nauczanie Kościoła powinny być podstawą działalności politycznej.

Gospodarka powinna troszczyć się o wszystkich ludzi, bogatych i biednych. Człowiek jest odpowiedzialny za zarządzanie ziemią i zasobami naturalnymi. Ważne jest, aby szanować wszystko, co Bóg stworzył.

 

Polityka i ekonomia potrzebują Ewangelii: globalizację, podział zasobów i ochronę środowiska umożliwia tylko prawdziwa miłość braterska.