DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:4.46 Czy hazard, narkotyki, alkohol i nadmierne bogactwo to grzech?
next
Następny:4.48 Co z polityką, gospodarką i środowiskiem?

4.47 Jak we właściwy sposób korzystać z mediów społecznościowych?

Społeczeństwo i wspólnota

Media społecznościowe umożliwiają utrzymywanie kontaktu z wieloma osobami. Biblia nie odnosi się do nich bezpośrednio, możesz więc uznać, że w Internecie wszystko jest dozwolone. Jednak w sieci również obowiązują nas zasady chrześcijańskie, między innymi miłość bliźniego.

W mediach społecznościowych bardzo łatwo jest wykluczyć lub zastraszyć innych. To oczywiście zachowanie niechrześcijańskie. Ważne jest, aby co jakiś czas być jednak offline i poświęcić czas Bogu, rodzinie i przyjaciołom.

 

Online też jesteś chrześcijaninem! Nie zamieszczaj byle czego. Poświęć trochę czasu offline Bogu i innym. Niech nigdy nie będą ci obojętni.
Z mądrości Kościoła

Czego domaga się ósme przykazanie?

Ósme przykazanie domaga się poszanowania prawdy, kierowanego roztropną miłością: w komunikacji i w przekazie informacji należy brać pod uwagę dobro osobiste i dobro wspólne, poszanowanie życia prywatnego, niebezpieczeństwo zgorszenia; w strzeżeniu tajemnic zawodowych, które powinny być zawsze zachowane, z wyjątkiem przypadków szczególnych z powodu ważnych motywów. Wymagane jest także poszanowanie tajemnic powierzonych w sekrecie. [2488-2492; 2510-2511] [CCKK 524]

Jak powinny być używane środki społecznego przekazu?

Informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu powinna pozostawać w służbie dobra wspólnego i co do swego przedmiotu powinna być zawsze prawdziwa, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości, a także pełna. Ponadto, co do sposobu przekazywania, powinna być godziwa i stosowna, święcie respektować prawa moralne oraz prawa należne człowiekowi i szanować jego godność. [2493-2499; 2512]
[CCKK 525]

Dlaczego prawda wymaga dyskrecji?

Przekaz prawdy wymaga roztropności i musi wypływać z miłości. Prawda wypowiadana bez miłości zamiast budować, może niszczyć. [2488-2489, 2491] Przy przekazywaniu informacji należy pamiętać o „trzech sitach” (kryteriach) Sokratesa: Co jest prawdziwe? Co jest dobre? Co jest konieczne? Dyskrecja jest również pożądana przy tajemnicach służbowych. Należy je zachowywać poza ściśle określonymi wyjątkowymi przypadkami. Winny staje się ten, kto upublicznia poufne informacje, objęte klauzulą tajności. Wszystko to, co się mówi, musi być prawdziwe, ale nie wszystko to, co jest prawdziwe, trzeba powiedzieć. [Youcat 457]

Jak tajna jest tajemnica spowiedzi?

Tajemnica spowiedzi jest święta. Nie wolno jej złamać choćby nawet z najbardziej ważnego powodu. [2490] Nawet w przypadku najcięższych przestępstw kapłanowi nie wolno donieść na penitenta. Ma jedynie możliwość odmówić udzielenia rozgrzeszenia, jeżeli spowiadający nie zgłosi się na policję. Nawet drobnostek ze spowiedzi dziecka kapłanowi nie wolno zdradzić, choćby go torturowano. 238
[Youcat 458]

Jaka etyczna odpowiedzialność spoczywana środkach masowego (społecznego) przekazu?

Nadawcy ponoszą odpowiedzialność wobec odbiorców. Przede wszystkim muszą informować rzetelnie. Zarówno dociekania odnośnie do stanu rzeczy, jak też upublicznienie zdobytych informacji muszą respektować prawa i godność człowieka. [2493-2499] Środki społecznego przekazu powinny przyczyniać się do budowania sprawiedliwego, wolnego i solidarnego świata. W rzeczywistości jednak nierzadko same używane są jako oręż w sporze ideologicznym albo ich dysponenci, pragnąc dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców (udziały procentowe w rynku), rezygnują z etyki i czynią z mediów zwodziciela uzależniającego ludzi.
[Youcat 459]