Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
krottenwijk

4.45 Czy katolicka nauka społeczna jest równoznaczna z troską o biednych?

Społeczeństwo i wspólnota

Każdy człowiek został stworzony przez Boga i zasługuje na naszą pomoc i miłość. Przez wieki podstawą działalności społecznej Kościoła była troska Jezusa o biednych, słabych, chorych, samotnych i innych potrzebujących.

Jezus wzywa nas do troski o bliźniego. Jest to podstawą katolickiej nauki społecznej, która sięga czasów Jezusa. Każda epoka wymaga innego zastosowania tych samych zasad miłości bliźniego. Wciąż potrzeba troski o ludzką godność oraz sprawiedliwy podział dóbr i pracy.

> Czytaj więcej w książce

Miłość braterska nabiera konkretnego wymiaru w nauce społecznej Kościoła, opartej na ludzkiej godności oraz współudziale w pracy i własności.