All Questions
prev
Poprzedni:4.44 Czy chrześcijanie mogą zaciągać się do armii i wypowiadać wojny?
next
Następny:4.46 Czy hazard, narkotyki, alkohol i nadmierne bogactwo to grzech?

4.45 Czy katolicka nauka społeczna jest równoznaczna z troską o biednych?

Społeczeństwo i wspólnota

Każdy człowiek został stworzony przez Boga i zasługuje na naszą pomoc i miłość. Przez wieki podstawą działalności społecznej Kościoła była troska Jezusa o biednych, słabych, chorych, samotnych i innych potrzebujących.

Jezus wzywa nas do troski o bliźniego. Jest to podstawą katolickiej nauki społecznej, która sięga czasów Jezusa. Każda epoka wymaga innego zastosowania tych samych zasad miłości bliźniego. Wciąż potrzeba troski o ludzką godność oraz sprawiedliwy podział dóbr i pracy.

 

Miłość jako bracia i siostry staje się konkretna dzięki nauczaniu społecznemu Kościoła. Opiera się ona na godności ludzkiej, solidarności i pomocniczości.