All Questions
prev
Poprzedni:4.49 Czym jest ewangelizacja?
next
Następny:5.1 Czy istnieje chrześcijański sposób działania w sytuacji kryzysowej o nieznanym skutku?

4.50 Jak mogę pomóc w głoszeniu Ewangelii?

Społeczeństwo i wspólnota

Ewangelia jest tak ważna, że każdy powinien mieć szansę o niej usłyszeć! Wymaga to zaangażowania wszystkich wiernych. Możemy więc świadczyć o Bogu oraz opowiadać o naszej relacji z Jezusem i Kościołem.

Ewangelizując innych musimy traktować ich szczerze, wyrozumiale i z szacunkiem. Sami nie jesteśmy w stanie nikogo nawrócić: tylko Duch Święty ma taką moc. Nie można nikogo zmusić, aby uwierzył w Bożą miłość. Każdy człowiek ma wolny wybór.

 

Wzrastając w modlitwie i miłości do Jezusa, poznając Go coraz lepiej i mówiąc o Nim z głębi serca, możesz wspomóc misję Kościoła.