All Questions
prev
Předchozí:5.6 Nemůžu chodit na mši – můžu stále obdržet Boží svátostnou milost?
next
Následující:5.8 Jak můžu uskutečnit duchovní přijímání?

5.7 Jaký je rozdíl mezi opravdovou svátostí oltářní a duchovním přijímáním?

Žít svátostmi

Existuje řada důvodů, proč se bez svého zavinění nemůžeš účastnit mše svaté nebo přijmout svátost oltářní. Nemoc, velká vzdálenost, uzavření kostelů, nedostatek kněží, rozhodnutí biskupa… Stále však můžeš vždy a všude přijmout duchovní svátost oltářní: vyjadřuješ svou víru v Ježíšovu přítomnost ve Svátosti Eucharistie,a svoji touhu přijmout jej do svého srdce. Zapamatuj si, že i když jsi na nedělní mši svaté nemáš povinnost přijmout svátost oltářní

 

Dokud nemůžeš přijímat svátost oltářní, úpřímné duchovní přijímání ti dává milosti, které hledáš.  Je to opravdové sdílení těla a krve Ježíše (neúplné dokud znovu nepřijmeš opravdovou svátost oltářní). Je to jako když zpíváme po pozdvihování: “Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste” – jen když Ježíš znovu přijde budeme schopni vstoupit do dokonalého života s ním na věčnost. Do té doby se snažíme žít naše neúplné životy tak dobře, jak umíme. 

Dokud nemůžeš přijmout svátost oltářní, duchovní přijímaní ti dává milosti, které hledáš.