All Questions
prev
Anterior:1.31 Cine este Sfântul Duh?
next
Următorul:1.33 Dumnezeu este şi unul şi întreit în acelaşi timp. Nu este oare un nonsens?

1.32 Care este misiunea Sfântului Duh? Am nevoie de el?

Ce face Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt ne ajută să trăim o viață creștină bună. Primim acest ajutor într-un mod cu totul special în Botez și Mir, când primim și darurile Duhului Sfânt. Datorită Duhului Sfânt, putem să credem în Dumnezeu și să ne rugăm lui din toată inima (1Cor 12,31Cor 12,3 : De aceea, vă fac cunoscut că nimeni care vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu nu spune: „Anatema să fie Isus!” şi nimeni nu poate să spună „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.; Gal 4,6Gal 4,6 : Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: „Abbá, Tată!”).

La Rusalii, Duhul Sfânt este în centrul atenției: sărbătorim venirea „Ajutorului” pe care Isus l-a promis discipolilor săi (In 14,16-17In 14,16-17 : şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi.). Duhul Sfânt ne poate ajuta cu darurile sale, cum ar fi înțelepciunea și înțelegerea. Cu toate acestea, alegerea depinde de noi: suntem liberi să colaborăm cu aceste daruri. Prin urmare, Duhul Sfânt nu ne poate ajuta decât dacă noi acceptăm acest ajutor și încercăm să credem.

Orice alegere corectă este inspirată de Sfântul Duh. Ai nevoie de ajutorul său pentru a trăi o viaţă cu adevărat creştină. Cere-i acest lucru!
Înțelepciunea Bisericii

„Zămislit de la Duhul Sfânt…”: ce înseamnă această expresie?

Înseamnă că Fecioara Maria l-a zămislit pe Fiul veşnic în sânul ei prin lucrarea Duhului Sfânt şi fără colaborarea bărbatului: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine” (Lc 1,35), i-a spus îngerul la Buna-Vestire. [CCBC 94]

De ce este Maria fecioară?

Dumnezeu a voit ca Isus Cristos să aibă o adevărată mamă omenească, dar să-l aibă ca tată numai pe el, pentru că voia să dea viaţă unui nou început, care să nu fie datorat forţelor pământeşti, ci numai lui.

Fecioria Mariei nu este o reprezentaţie mitologică depăşită, ci un element fundamental al vieţii lui Isus. El s-a născut dintr-o femeie, dar nu a avut un tată omenesc. Isus Cristos este un nou început în lume, conceput sus de Dumnezeu. În Evanghelia lui Luca, Maria îl întreabă pe înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” (Lc 1,34); dar îngerul răspunde: „Duhul Sfânt va veni asupra ta” (Lc 1,35). Chiar dacă Biserica a fost luată în râs încă din primele timpuri datorită credinţei sale în fecioria Mariei, a crezut mereu că este vorba de o feciorie reală, şi nu doar simbolică. [Youcat 80]

Care sunt cele şapte daruri ale Duhului Sfânt?

Cele şapte daruri ale Duhului Sfânt sunt înţelepciunea, înţelegerea, sfatul, tăria, ştiinţa, evlavia şi frica de Dumnezeu; cu acestea, Duhul Sfânt „îi dotează” pe creştini, adică le dăruieşte, în afară de înclinaţiile lor naturale, anumite facultăţi şi le oferă posibilitatea de a deveni instrumente privilegiate ale lui Dumnezeu în această lume.

Citim în Paul: „Căci unuia îi este dat prin Duhul cuvântul înţelepciunii, altuia, cuvântul cunoaşterii, după acelaşi Duh, iar altuia, datorită aceluiaşi Duh, credinţa, altuia, darul vindecărilor, prin acelaşi singur Duh; unuia îi este dată puterea de a face minuni, altuia, profeţia, altuia, discernământul duhurilor, altuia, varietatea limbilor, iar altuia, interpretarea limbilor” (1Cor 12,8-10). [Youcat 310]

Care sunt roadele Duhului Sfânt?

Roadele Duhului Sfânt sunt: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea (cf. Gal 5:22–23).

Din Roadele Duhului Sfânt, lumea poate recunoaşte ce se întâmplă într-un om în momentul în care se lasă primit, condus şi plăsmuit de Dumnezeu. Ele arată că Dumnezeu acţionează cu adevărat în viaţa creştinilor. [Youcat 311]

Care este efectul Mirului?

Efectul Mirului este revărsarea specială a Duhului Sfânt, ca aceea de la Rusalii. Această revărsare imprimă în suflet un caracter de neşters şi aduce o creştere a harului baptismal: înrădăcinează mai profund în filiaţia divină; uneşte mai trainic cu Cristos şi cu Biserica sa; revigorează în suflet darurile Duhului Sfânt; dăruieşte o forţă specială pentru a mărturisi credinţa creştină. [CCBC 268]

Cine poate primi acest sacrament?

Poate şi trebuie să-l primească, o singură dată, cel care deja a fost botezat, care, pentru a-l primi în mod eficace, trebuie să fie în starea harului. [CCBC 269]

Ce se întâmplă în timpul Mirului?

Prin Mir este imprimat în sufletul unui creştin botezat un sigiliu de neşters care se poate primi numai o singură dată şi care face pentru totdeauna din această persoană un creştin. Darul Duhului Sfânt este forţa ce vine de sus, în care acest om, cu viaţa sa, face adevărat harul Botezului său şi devine „martor” pentru Cristos.

A fi miruit înseamnă a semna un „contract” cu Dumnezeu. Cel care trebuie miruit spune: „Da, eu cred în tine, Dumnezeul meu, dă-mi Duhul tău, pentru că eu îţi aparţin ţie în toate, nu mă voi despărţi niciodată de tine şi te voi mărturisi toată viaţa mea cu trup şi suflet, cu acţiunile şi cu faptele, în zilele frumoase şi în cele urâte”. Şi Dumnezeu spune: „Şi eu cred în tine, fiul meu, şi ţi-l voi dărui pe Duhul meu, ba chiar pe mine însumi; îţi voi aparţine ţie în toate, nu mă voi despărţi niciodată de tine, în această viaţă şi în cea veşnică, voi fi prezent în trupul tău şi în sufletul tău, în acţiunile tale şi în faptele tale. Eu voi fi prezent şi atunci când tu mă vei uita, în zilele frumoase şi în cele urâte”. [Youcat 205]

Asta spun Părinții Bisericii

Socotește drept cauză primordială a existenței tuturor lucrurilor create pe Tatăl, cauză creatoare pe Fiul și desăvârșitoare pe Duhul; astfel încât [Creația] există prin Voia Tatălui, a fost adusă la existență prin lucrarea Fiului și desăvârșită prin prezența Duhului. [Sf. Vasile cel Mare, despre Duhul Sfânt, cap. 16: 38 (MG 32, 136)]