All Questions
prev
Poprzedni:1.31 Kim jest Duch Święty?
next
Następny:1.33 Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach. Czy to nie nonsens?

1.32 Jak działa Duch Święty? Czy jest mi potrzebny?

Jak działa Duch Święty?

Duch Święty pomaga nam wieść dobre chrześcijańskie życie. Jego pomoc otrzymujemy w bardzo szczególny sposób podczas chrztu i bierzmowania, kiedy to przyjmujemy też dary Ducha Świętego. Dzięki Duchowi Świętemu możemy wierzyć w Boga i modlić się do Niego całym sercem (1 Kor 12, 31 Kor 12, 3: Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: "Niech Jezus będzie przeklęty!". Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus".; Ga 4, 6:Ga 4, 6: Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!).

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Duch Święty znajduje się w centrum uwagi: obchodzimy wówczas pamiątkę przyjścia Wspomożyciela, którego Jezus obiecał swoim uczniom (J 14, 16-17)J 14, 16-17: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.. Duch Święty może wspomóc nam swoimi darami, takimi jak dar mądrości czy umiejętności. Wybór należy jednak do nas: możemy, ale nie musimy z Nim współpracować. Duch Święty może zatem pomóc nam tylko wówczas, gdy przyjmiemy Jego pomoc i będziemy próbowali wierzyć.

Każdy słuszny wybór podejmujemy z natchnienia Ducha Świętego. Potrzebujesz Jego pomocy, by żyć prawdziwie chrześcijańskim życiem. Proś o nią!
Z mądrości Kościoła

Co oznacza wyrażenie: „począł się z Ducha Świętego”?

Oznacza, że Dziewica Maryja poczęła wiecznego Syna Ojca w swym łonie za sprawą Ducha Świętego i bez udziału człowieka: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1, 35) – powiedział anioł w Zwiastowaniu. [KKKK 94]

Dlaczego Maryja jest Dziewicą?

Bóg chciał, żeby Jezus Chrystus miał prawdziwą ludzką matkę, a samego tylko Boga za Ojca, ponieważ chciał, aby nowy początek nastąpił mocą Jego Słowa, a nie sił natury. Dziewictwo Maryi nie jest przestarzałym mitologicznym wyobrażeniem, lecz ma zasadnicze znaczenie dla życia Jezusa. Urodził się z kobiety, ale nie miał ludzkiego ojca. Jezus Chrystus jest ustanowionym z góry nowym początkiem świata. W Ewangelii Łukasza Maryja pyta anioła: „Jak to się stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego” (nie współżyję z mężczyzną, Łk 1, 34). Anioł na to: „DuchŚwięty zstąpi na ciebie” (Łk 1, 35). Chociaż kpiono z Kościoła od samego początku z powodu wiary w dziewictwo Maryi, zawsze wierzy on, że chodzi tu o realne, a nie jedynie symboliczne dziewictwo. [Youcat 80]

Czym jest siedem darów Ducha Świętego?

Siedmioma darami Ducha Świętego są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Duch Święty obdarza chrześcijan, tzn. poza ich przyrodzonymi zdolnościami udziela im tych nadprzyrodzonych darów i daje szansę stawania się szczególnymi narzędziami działania Boga na tym świecie. U św. Pawła czytamy: „Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. Jednego Duch obdarza wiarą, innemu ten sam Duch udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków” (1 Kor 12, 8-10). [Youcat 310]

Co to są owoce Ducha Świętego?

Owocami Ducha Świętego są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie,  czystość” (por. Ga 5, 22-23). Po owocach Ducha Świętego świat może zobaczyć, co dzieje się z ludźmi, którzy całkowicie pozwalają się Bogu objąć, prowadzić i formować. Owoce Ducha Świętego świadczą o tym, że Bóg odgrywa w życiu chrześcijan rzeczywiście ważną rolę. [Youcat 311]

Jakie są skutki bierzmowania?

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej. [KKKK 268]

Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?

Może go otrzymać, tylko jeden raz, ochrzczony będący w stanie łaski. [KKKK 269]

Co dokonuje się podczas bierzmowania?

Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa. Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe”. A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko – i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie – na dobre i na złe”. [Youcat 205]