All Questions
prev
Anterior:2.15 Cine sunt apostolii? Cine sunt succesorii lor?
next
Următorul:2.17 Este papa urmaşul sfântului Petru?

2.16 Era Isus împotriva femeilor?

Iisus, apostolii și papa

Femeile au jucat un rol important în viața pământească a lui Isus; s-a născut din Fecioara Maria și după învierea sa a apărut pentru prima dată femeilor. În atitudinea sa respectuoasă și deschisă pentru femei, el a ignorat parțial normele sociale care existau pe vremea când se afla pe pământ.

Bărbații și femeile au o valoare egală pentru Isus și pentru Biserică. În același timp, este clar că nu sunt identici; fiecare sex a primit sarcini diferite [>3.41] de la Dumnezeu. Este frumos să vedem cum bărbații și femeile se completează reciproc [>4.19]. În același timp, este important să subliniem principiul conform căruia aceștia sunt întotdeauna egali.

> Citește mai multe în carte

 

Isus a apreciat femeile. Femeile şi bărbaţii au aceeaşi valoare în ochii lui Dumnezeu. El le dăruieşte vocaţii diferite, însă complementare.
Înțelepciunea Bisericii

Ce datorie are persoana umană faţă de propria identitate sexuală?

Dumnezeu l-a creat pe om bărbat şi femeie, cu demnitate personală egală şi a înscris în el vocaţia iubirii şi a comuniunii. Revine fiecăruia să accepte propria identitate sexuală, recunoscându-i importanţa pentru întreaga persoană, specificitatea şi complementaritatea. [CCBC 487]

Poate să existe un primat al unuia dintre cele două sexe asupra celuilalt?

Nu. Dumnezeu a dăruit bărbatului şi femeii aceeaşi demnitate de persoană.

Bărbaţii şi femeile sunt persoane create după chipul lui Dumnezeu şi fii ai lui Dumnezeu răscumpăraţi de Isus Cristos; deci nu este conform creştinismului şi este inuman a discrimina pe baza identităţii sexuale. Demnităţi egale şi drepturi egale nu înseamnă însă uniformitate; o omologare care nu ţine cont de specificul bărbatului şi al femeii contrazice ideea creatoare a lui Dumnezeu. [Youcat 401]

Asta spune Papa

Biserica într-un angajament de reînnoită fidelitate față de inspirația evanghelică, care tocmai asupra temei de eliberare a femeilor de orice formă de exploatare și de stăpânire are un mesaj de veșnică actualitate, mesaj care izvorăște din însăși atitudinea lui Cristos. El, trecând peste canoanele care erau în vigoare în cultura timpului său, a avut față de femei o atitudine de deschidere, de respect, de primire, de iubire. Astfel el cinstea în femeie demnitatea pe care ea o are dintotdeauna în planul și în iubirea lui Dumnezeu. [Papa Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea către femei, 29 iunie 1995, n. 3]