Alle Vragen
prev
Vorige:2.15 Wie zijn de Apostelen? Wie zijn hun opvolgers?
next
Volgende:2.17 Is de paus een opvolger van Sint Petrus?

2.16 Was Jezus tegen vrouwen?

Jezus, de apostelen en de paus

Vrouwen namen in Jezus’ aardse leven een belangrijke plek in. Hij werd geboren uit de heilige Maria en na zijn verrijzenis verscheen Hij als eerste aan zijn vrouwelijke leerlingen. Zijn respectvolle en open benadering van vrouwen ging deels in tegen de normen van de tijd waarin hij op aarde was.

Mannen en vrouwen hebben evenveel waarde voor Jezus en voor de Kerk. Tegelijk is het wel duidelijk dat ze niet hetzelfde zijn; ieder hebben ze andere taken gekregen van God. Het is juist prachtig om te zien hoe man en vrouw elkaar aanvullen. Heel belangrijk is daarbij het uitgangspunt dat ze altijd gelijkwaardig zijn! 

Jezus behandelde vrouwen met openheid en respect. Vrouw en man zijn gelijkwaardig, maar niet hetzelfde: ieder krijgt eigen taken van Jezus.