Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.15 Kush janë Apostujt? Kush janë pasardhësit e tyre?
next
Tjetra:2.17 A është Papa pasardhësi i Shën Pjetrit?

2.16 A ishte Jezusi kundër grave?

Jezusi, Apostujt dhe papa

Gratë luajtën një rol të rëndësishëm në jetën tokësore të Jezusit. Ai u lind nga Virgjëra Mari dhe pas ringjalljes së Tij ai iu shfaq për herë të parë dishepujve të Tij femra. Në qasjen e Tij të respektueshëm dhe të hapur ndaj grave, ai pjesërisht shpërfilli normat shoqërore që mbizotëronin në kohën kur ai ishte në tokë.

Burrat dhe gratë kanë vlerë të barabartë për Jezusin dhe për Kishën. Në të njëjtën kohë, është e qartë se ata nuk janë të njëjtë; secila gjini ka marrë detyra të ndryshme nga Zoti. Është  e bukur të shohësh se si burrat dhe gratë plotësojnë njëri-tjetrin. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të theksohet se ata janë gjithmonë të barabartë.

Jezusi i vlerësonte pamasë gratë. Gratë dhe burrat para Zotit janë të njëjtë dhe Ai u jep thirrje të ndryshme e përplotësuese.
Urtësia e Kishës

Cila është detyra që ka personi njerëzor ndaj identitetit të vet seksual?

Hyji e ka krijuar njeriun mashkull e femër, me dinjitet të njëjtë vetjak dhe ka skalitur brenda tij thirrjen për dashuri dhe bashkim. I takon secilit njeri që ta pranojë identitetin e vet seksual, duke e njohur rëndësinë e tij, veçantinë dhe përplotësinë që ky ka për krejt personin. [KKKP 487]

Is there a priority of one sex over the other?

No. God endowed men and women with identical dignity as persons.

Both men and women are human beings created in God’s image and children of God redeemed by Jesus Christ. It is just as unchristian as it is inhumane to discriminate unjustly against someone because he is male or female. Equal dignity and equal rights, nevertheless, do not mean uniformity. The sort of egalitarianism that ignores the specific character of a man or a woman contradicts God’s plan of creation. [Youcat 401]

Ja çfarë thonë Papët

Ungjilli përmban një mesazh që ka peshë gjithmonë, të cilin e përcjell vetë sjellja e Jezusit. Jezusi i trajtonte gratë në mënyrë të hapur, me respekt, pranueshmëri dhe zemërbutësi, duke kapërcyer normat e kulturës së tij. Në këtë mënyrë ai nderonte dinjitetin që gruaja pati gjithmonë në planin dhe dashurinë e Hyjit. [Papa Gjon Pali II, Letër drejtuar grave, 29 qershor 1995, n. 3]