All Questions
prev
Ankstesnis:2.15 Kas yra apaštalai ir jų įpėdiniai?
next
Kitas:2.17 Ar popiežius yra šv. Petro įpėdinis?

2.16 Ar Jėzus buvo nusistatęs prieš moteris?

Jėzus, apaštalai ir popiežius

Moterys vaidino svarbų vaidmenį žemiškajame Jėzaus gyvenime. Jis gimė iš Mergelės Marijos ir po Prisikėlimo pirmiausia pasirodė savo mokinėms. Pagarbiai ir atvirai elgdamasis su moterimis Jėzus iš dalies nepaisė socialinių normų, vyravusių tuo metu, kai Jis gyveno žemėje.

Vyrai ir moterys Jėzui ir Bažnyčiai yra vienodai vertingi. Tuo pat metu aišku, kad jie nėra tokie patys; skirtingos lytys iš Dievo gavo skirtingas užduotis. Gražu matyti, kaip vyrai ir moterys papildo vienas kitą. Tuo pat metu svarbu pabrėžti, kad jie visada yra lygūs.

Jėzus labai vertino moteris. Vyrai ir moterys lygūs Dievo akyse, kuris jiems duoda skirtingus, bet vienas kitą papildančius pašaukimus.
Bažnyčios išmintis

Kokia yra žmogaus užduotis jo lytinės tapatybės atžvilgiu?

Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, lygius asmens kilnumu, ir įrašė kiekviename meilės ir bendrystės pašaukimą. Kiekvienas privalo priimti savo lytinę tapatybę, pripažindamas jos svarbą visam asmeniui, savitumą ir papildomumą. [KBKS 487]

Ar viena kuri lytis yra viršesnė už kitą?

Ne, Dievas vyrams ir moterims suteikė vienodą orumą.

Vyrai ir moterys yra pagal Dievo atvaizdą sukurti žmonės ir per Jėzų Kristų atpirkti Dievo vaikai. Nekrikščioniška ir nežmoniška būtų žmogų diskriminuoti ar skriausti dėl jo lyties. Tačiau vienodas orumas ir lygios teisės nereiškia, kad visi žmonės yra vienodi. Lygiava, kuri neatsižvelgia į vyro ir moters savitumus, prieštarauja Dievo kuriamajai idėjai. [Youcat 401]

Štai ką sako popiežiai

<...> Evangelijoje esama visada aktualios žinios, prasidėjusios nuo paties Jėzaus Kristaus požiūrio. Peržengdamas nusistovėjusias savo paties kultūros normas, Jėzus elgėsi su moterimis atvirai, pagarbiai, priimdamas ir švelniai. Šitaip jis pagerbė kilnumą, kurį moterys visada turėjo pagal Dievo planą ir Jo meilę. [Popiežius Jonas Paulius II, Laiškas moterims, 1995 m. birželio 29 d., 3]