All Questions
prev
Poprzedni:2.15 Kim byli apostołowie? Kim są ich następcy?
next
Następny:2.17 Czy papież jest następcą św. Piotra?

2.16 Czy Jezus był przeciwny kobietom?

Jezus, apostołowie i papież

Kobiety odegrały ważną rolę w ziemskim życiu Jezusa. Został on zrodzony z dziewicy Maryi, a po swym zmartwychwstaniu jako pierwszy ukazał się niewiastom. Jego pełna szacunku i otwartości dla kobiet postawa była wbrew normom czasów, w których żył. 

Mężczyźni i kobiety mają taką samą wartość dla Jezusa i Kościoła. Jednocześnie oczywistym zdaje się być fakt, że nie są oni jednakowi – każde z nich otrzymało od Boga inne zadanie. Piękne jest móc widzieć, jak mężczyzna i kobieta uzupełniają się nawzajem. Bardzo istotne jest przy tym to, że są oni sobie równi!

 

Jezus traktował kobiety z otwartością i szacunkiem. Kobiety i mężczyźni mają równą wartość, ale są od siebie różni. Bóg powierza im inne zadania.
Z mądrości Kościoła

Jakie zadanie spoczywa na osobie ludzkiej odnośnie do swej tożsamości seksualnej?

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, obdarzył ich taką samą godnością osobową, i wpisał w ich człowieczeństwo powołanie do miłości i wspólnoty. Każdy człowiek powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową, doceniając, jak ważne dla całej osoby jest jej zróżnicowanie i komplementarność. [KKKK 487]

Czy istnieje przewaga jednej płci nad drugą?

Nie, Bóg obdarzył mężczyzn i kobiety tą samą godnością osoby ludzkiej. Mężczyźni i kobiety są ludźmi stworzonymi na obraz Boży i przez Jezusa Chrystusa odkupionymi dziećmi Bożymi. Jest zatem niechrześcijańskie i nieludzkie, by kogoś dyskryminować lub krzywdzić ze względu na płeć. Ta sama godność i te same prawa nie oznaczają jednak uniformizacji. Zniesienie różnic, pomijanie cech właściwych tylko mężczyźnie czy kobiecie, sprzeciwia się Bożej idei stwórczej. [Youcat 401]